Bli digital med Torget Updated - läs mer om Hemsidor, Sökmotoroptimering, Google Ads och andra tjänster här

L S R Landskrona-Svalövs Renhållnings AB

Org.nummer
556195-7506
Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
1977-10-31
Momsregistrerat
Ja
F-Skatt
Ja
Arbetsgivare
Ja

POSTADRESS

Stuverigatan 25
261 35 LANDSKRONA

E-post

Hemsida

Telefon

0418-45 01 00

Telefon

0418-45 01 10

Telefon

0418-45 01 06

Verksamhetsbeskrivning

Med miljö och effektivitet i fokus
LSR tar emot, sorterar, behandlar och återvinner avfall från företag och andra verksamheter i Landskrona och Svalöv.
LSR är ett helägt kommunalt bolag som vid utgången av 2009 hade 17 anställda och omsatte cirka 70 miljoner kronor.
LSR ansvarar för insamling, transport och behandling av avfall från hushåll, industrier och verksamheter i Landskrona och Svalövs kommuner och driver annan därmed förenlig verksamhet. Totalt ger vi service åt drygt 54 500 invånare.
LSR:s mål är att tillvarata renhållningskollektivets intressen genom att bedriva en effektiv och ekonomisk renhållningsverksamhet. Detta gör vi med miljömässiga hänsynstaganden och med inriktningen att minimera deponimängden genom återvinnings- och sorteringsinsatser.
LSR strävar också efter att medverka till att driva utvecklingen för hantering och behandling av avfall med särskild hänsyn till miljö, teknisk utveckling, ekonomi och berörd personal.

TJÄNSTER

Renhållningsanläggning, Återvinningscentraler, Avfallshantering, Sophantering, Avfallshämtning, Återvinning, Hushållsavfall, Industriavfall, Tar emot, Sorterar, Behandlar och Återvinner avfall.

OMSÄTTNING
ARETS_RESULTAT
Anställda
Kassalikviditet
Profit margin
50 000 - 99 999 tkr
1,4
14
498,8%
4,0%