Bli digital med Torget Updated - läs mer om Hemsidor, Sökmotoroptimering, Google Ads och andra tjänster här

MPB Syd AB

Org.nummer
556625-3075
Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2002-03-12
Momsregistrerat
Ja
F-Skatt
Ja
Arbetsgivare
Ja

POSTADRESS

Drottninggatan 164
254 33 HELSINGBORG

E-post

Hemsida

Telefon

042-32 62 92

TJÄNSTER

Genom företaget kan våra landskapsarkitekter och ingenjörer erbjuda Er följande tjänster: Utredningsarbete: Underlag för detaljplanearbete, landskapsanalyser - grönplaner - klimatstudier, tekniska försörjningssystem, nivåplanering - massbalansering - kostnadsbedömningar, myndighetskontakter - tillståndsprövningar, utredning för exploatering, trafikutredning. Markprojektering i anslutning till: Bostäder - skolor - daghem, centrumanläggningar - gågator, sjukhus - hotell - industrier, parker - grönområden - lekplatser, sport och fritidsanläggningar, vägar - vatten och avlopp, gatumiljöer, dagvatten- och våtmarksanläggningar. Kontroll/besiktning: kontroll av pålning - terassering - ytskikt - plantering, Slutbesiktning och garantibesiktning av mark och växter.

OMSÄTTNING
ARETS_RESULTAT
Anställda
Kassalikviditet
Profit margin
5 000 - 9 999 tkr
44,4
5
152,0%
21,6%