Läs mer om att synas online med Torggruppen

Användarpolicy

Torget.se innehar, om inte annat anges, upphovsrätten till allt material på denna sajt.

Materialet får emellertid kopieras och distribueras till tredje part för enskilt bruk under förutsättning att denna sajt anges som källa på kopian av materialet och med bifogande av detta copyrightmeddelande.

Torget.se åtar sig inga ersättningsskyldigheter på grund av felaktigheter i text/bild eller uteslutning av uppgifter på denna sajt.

Ovan nämnda rätt att använda material på denna sajt inkluderar inte rätten att infoga materialet i annan publikation eller annat verk, oavsett medieform.

Material från denna sajt får under inga omständigheter användas, kopieras eller distribueras i något kommersiellt syfte.