Åhlund Byggnadsvård

Åhlund Byggnadsvård är ett byggföretag som inriktar sig på vård av äldre byggnader. För oss är ordet "byggnadsvård" möjligt att se på två sätt, antingen skall det ses antikvariskt eller som enbart vård av byggnaden. I det första fallet skall alla arbetsmetoder, material och all materialframställning efterlikna originalutförandet så mycket det går. I det andra fallet riktar man sig mer på "vård av byggnaden", renoveringen utförs på ett ur byggnaden gynnsamt perspektiv med reversibla metoder utan att förvanska eller med felaktiga material sabotera byggnadens funktion. Ibland åtar vi oss även utbyggnader eller nybyggnation av både mindre och större hus. Vi bygger och renoverar även båtar, främst riktar vi oss mot allmogebåtar både med segel och motor i alla storlekar.

Mer info om Åhlund Byggnadsvård
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Åhlund Byggnadsvård
Adress
Postadress
Noravägen Hallingstorp
61074 VAGNHÄRAD
Telefonnummer
0156-106 41
Mobilnummer
070-332 27 15
Företagsinformation
Branschinformation