A.R.A Bärgning Falck Räddningskår AB

Falck som bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 är nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag. Falcks uppdrag har varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade.

Falcks vision är att med utgångspunkt från detta uppdrag utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering.

Genom alla Falcks affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tråd. Med en attityd som man normalt sett bara hittar i frivillig- och hjälporganisationer och en beslutsamhet som bara återfinns i effektiva affärsföretag, utgör Falck en oerhört stark kombination av dessa båda delar.

Mer info om A.R.A Bärgning Falck Räddningskår AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
A.R.A Bärgning Falck Räddningskår AB
Adress
Postadress
Villavägen
59241 VADSTENA
Telefonnummer
020-29 76 76
Telefonnummer
013-13 13 66 Kontor
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556850-7361
Momsregistreringsnr
SE556850736101
Branschinformation