Bistånd Östeuropa

Situationen för barn och ungdomar med utvecklingsstörning i Rumänien är fortfarande bedrövlig. Många lever på institutioner eller gatan, där levnadsvillkoren präglas av, armod, brist på aktiviteter och destruktivitet.

Andra lever hos föräldrar, som i de allra flesta fall saknar resurser att ge sina barn utbildning och god omvårdnad.

Det vi vill åstadkomma är utveckling och stärkande av föräldraorganisationerna i deras möjligheter till påverkan av det rumänska samhället, dels ökad aktivering och stöd till unga personer med utvecklingsstörning.

År 2001 påbörjades därför ett nytt projekt för att hjälpa de föräldraorganisationer som fanns.

Målet var att utveckla befintliga föräldraorganisationer i Tirgu Mures till seriösa och respekterade sådana med syfte att påverka samhälle och myndigheter så att människor med utvecklingsstörning får likvärdiga levnadsvillkor som den övriga rumänska befolkningen.

Mer info om Bistånd Östeuropa
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Bistånd Östeuropa
Adress
Postadress
Fridsborgsgatan 17
59336 VÄSTERVIK
Telefonnummer
0490-369 14
Telefonnummer
0490-313 05
Företagsinformation
Organisationsnummer
833601-0221
Momsregistreringsnr
SE833601022101
Branschinformation