AB Kullbäckstorp

Mer info om AB Kullbäckstorp
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Kullbäckstorp
Adress
Postadress
Dr Sellbergs väg 5
46254 VÄNERSBORG
Telefonnummer
0522-980 40
Företagsinformation
Organisationsnummer
556658-4560
Momsregistreringsnr
SE556658456001
Omsättning (tkr)
VD:
Carl Henrik Bjerkeman
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 1,1 5,4 60,5
Kassalikviditet % 44,4 105,7 253,3
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 48 25 238
AB Kullbäckstorp Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/Omsättning % -0,2 -1,3 106,6
Soliditet
Soliditet % 1,1 5,4 60,5
Likviditet
Kassalikviditet % 44,4 105,7 253,3
Balanslikviditet % 44,4 105,7 253,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 1 42
Skuldsättningsgrad ggr/år 88,7 17,5 0,7
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 359 -92 79
Resultaträkning 2016-12 2014-12 2013-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 48 25 238 877
Årets resultat (TKR) - 15 32 563 877
Balansräkning 2016-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 18 146 33 496
Omsättningstillgångar (TKR) 5 010 59 984 21
Summa tillgångar (TKR) 23 156 59 984 33 517
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) - 15 32 563 877
Summa eget kapital (TKR) 258 36 303 3 740
Kortfristiga skulder (TKR) 11 272 23 680 28 311
Summa långfristiga skulder (TKR) 11 625
Summa skulder och eget kapital (TKR) 23 156 59 984 33 517
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Hans Kristian Voldstad
Styrelseledamot Hans Kristian Voldstad
Styrelseledamot Kjetil Lisland
Styrelsesuppleant Carl Henrik Bjerkeman