AB Kullbäckstorp

Mer info om AB Kullbäckstorp
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Kullbäckstorp
Adress
Postadress
Dr Sellbergs väg 5
46254 VÄNERSBORG
Telefonnummer
0522-980 40
Företagsinformation
Organisationsnummer
556658-4560
Momsregistreringsnr
SE556658456001
Omsättning (tkr)
VD:
Carl Henrik Bjerkeman
Nyckeltal & bokslut 2015-12 2014-12 2013-12
Soliditet % 5,4 60,5 14,4
Kassalikviditet % 105,7 253,3 0,1
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 25 238 877
Diagram
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/Omsättning % -1,3 106,6 3,1
Soliditet
Soliditet % 5,4 60,5 14,4
Likviditet
Kassalikviditet % 105,7 253,3 0,1
Balanslikviditet % 105,7 253,3 0,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 1 42 6
Skuldsättningsgrad ggr/år 17,5 0,7 6
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % -92 79 6
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 25 238 877 -1 657
Årets resultat (TKR) 32 563 877 43
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 33 496 31 621
Omsättningstillgångar (TKR) 59 984 21 25
Summa tillgångar (TKR) 59 984 33 517 31 647
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 32 563 877 43
Summa eget kapital (TKR) 36 303 3 740 2 863
Kortfristiga skulder (TKR) 23 680 28 311 6 319
Summa långfristiga skulder (TKR) 21 000
Summa skulder och eget kapital (TKR) 59 984 33 517 31 647
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Hans Kristian Voldstad
Styrelseledamot Hans Kristian Voldstad
Styrelseledamot Kjetil Lisland
Styrelsesuppleant Carl Henrik Bjerkeman