Abra Industrifastigheter AB

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12
Soliditet % 5,3 4,6
Kassalikviditet % 22,3 318,6
Vinstmarginal % 80,4 75,6
Total omsättning (TKR) 1 236 1 236
Resultat efter finansnetto (TKR) 713 713
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,1
Cashflow/Omsättning % 22,7 9,2
Soliditet
Soliditet % 5,3 4,6
Likviditet
Kassalikviditet % 22,3 318,6
Balanslikviditet % 22,3 318,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 97 98,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % 67,2 57,7
Vinstmarginal % 80,4 75,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 21 9
Skuldsättningsgrad ggr/år 17,9 20,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 171 0
Tillväxt totalt kapital % 5 0
Resultaträkning 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 1 236 1 236
Nettoomsättning (TKR) 1 236 1 236
Resultat efter finansnetto (TKR) 713 713
Årets resultat (TKR) 239 239
Balansräkning 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 10 889 10 889
Omsättningstillgångar (TKR) 1 561 1 561
Summa tillgångar (TKR) 12 449 12 449
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50
Årets resultat (TKR) 239 239
Summa eget kapital (TKR) 289 289
Kortfristiga skulder (TKR) 490 490
Summa långfristiga skulder (TKR) 11 282 11 282
Summa skulder och eget kapital (TKR) 12 449 12 449

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Anders Jonas Abrahamsson
Styrelseledamot Anders Jonas Abrahamsson
Styrelseledamot Peter Lennart Abrahamsson
Styrelsesuppleant Sven Egon Lennart Abrahamsson

Kontaktuppgifter

Postadress: Repslagarevägen 10
33153 VÄRNAMO
Telefon: 0370-65 67 50

Företagsinformation

Orgnr: 556886-8243
Oms (tkr): 1 236
Styrelseordförande:
Anders Jonas Abrahamsson