Abra Industrifastigheter AB

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12
Soliditet % 5,3 4,6
Kassalikviditet % 22,3 318,6
Vinstmarginal % 80,4 75,6
Total omsättning (TKR) 3 349 1 236
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 250 713
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,1
Cashflow/Omsättning % 22,7 9,2
Soliditet
Soliditet % 5,3 4,6
Likviditet
Kassalikviditet % 22,3 318,6
Balanslikviditet % 22,3 318,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 97 98,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % 67,2 57,7
Vinstmarginal % 80,4 75,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 21 9
Skuldsättningsgrad ggr/år 17,9 20,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 171 0
Tillväxt totalt kapital % 5 0
Resultaträkning 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 3 349 1 236
Nettoomsättning (TKR) 3 349 1 236
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 250 713
Årets resultat (TKR) 1 239
Balansräkning 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 10 362 10 889
Omsättningstillgångar (TKR) 2 737 1 561
Summa tillgångar (TKR) 13 099 12 449
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50
Årets resultat (TKR) 1 239
Summa eget kapital (TKR) 290 289
Kortfristiga skulder (TKR) 12 260 490
Summa långfristiga skulder (TKR) 11 282
Summa skulder och eget kapital (TKR) 13 099 12 449

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Anders Jonas Abrahamsson
Styrelseledamot Anders Jonas Abrahamsson
Styrelseledamot Peter Lennart Abrahamsson
Styrelsesuppleant Sven Egon Lennart Abrahamsson

Kontaktuppgifter

Postadress: Repslagarevägen 10
33153 VÄRNAMO
Telefon: 0370-65 67 50

Företagsinformation

Orgnr: 556886-8243
Oms (tkr): 3 349
Styrelseordförande:
Anders Jonas Abrahamsson