Barn och Ungdomshabiliteringen

Mer info om Barn och Ungdomshabiliteringen
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Barn och Ungdomshabiliteringen
Adress
Postadress
Österled
45134 UDDEVALLA
Telefonnummer
0522-923 75
Telefonnummer
010-441 48 10
Företagsinformation
Organisationsnummer
232100-0131
Momsregistreringsnr
SE232100013101
Branschinformation