Agneta Moberg AB

Mer info om Agneta Moberg AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Agneta Moberg AB
Adress
Postadress
Marknadsvägen 251
18379 TÄBY
Telefonnummer
08-768 80 21
Företagsinformation
Organisationsnummer
556884-0358
Momsregistreringsnr
SE556884035801
Omsättning (tkr)
11
Styrelseledamot:
Agneta Sylvia Moberg
Nyckeltal & bokslut 2015-8 2014-8 2013-8
Soliditet % 95 96 64,3
Kassalikviditet % 3683,7 2376 270
Vinstmarginal % -572,7
Total omsättning (TKR) 11
Resultat efter finansnetto (TKR) - 64 438
Diagram
Nyckeltal 2015-8 2014-8 2013-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 11
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0
Cashflow/Omsättning % -100,1 876 0
Soliditet
Soliditet % 95 96 64,3
Likviditet
Kassalikviditet % 3683,7 2376 270
Balanslikviditet % 3683,7 2376 270
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -2463,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % -581,8
Vinstmarginal % -572,7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 1436,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 4 35
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,1 0 0,6
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 28 -12 33
Resultaträkning 2015-8 2014-8
Total omsättning (TKR) 11
Nettoomsättning (TKR) 11
Resultat efter finansnetto (TKR) - 64 438
Årets resultat (TKR) 265 438
Balansräkning 2015-8 2014-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 50
Omsättningstillgångar (TKR) 1 584 1 188
Summa tillgångar (TKR) 1 584 1 238
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50
Årets resultat (TKR) 265 438
Summa eget kapital (TKR) 1 373 1 188
Kortfristiga skulder (TKR) 43 50
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 584 1 238
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Agneta Sylvia Moberg
Styrelsesuppleant Johan Arne Nicolaisen