AB Cerbo

Plastförpackningar för läkemedel och laboratorieprodukter

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 34,1 37,5 35,8
Kassalikviditet % 118,5 134,5 60,6
Vinstmarginal % -82,2 -15,1 13,9
Total omsättning (TKR) 9 082 14 547 23 507
Resultat efter finansnetto (TKR) -7 466 -2 199 3 276
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0 0,1 0,1
Cashflow/Omsättning % 5,9 9,6 11
Cashflow/totala skulder % 22 22 22
Soliditet
Soliditet % 34,1 37,5 35,8
Likviditet
Kassalikviditet % 118,5 134,5 60,6
Balanslikviditet % 145,5 162,1 73,8
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 100 100 100
Res. e. finansnetto/Omsättning % -82,2 -15,1 13,9
Vinstmarginal % -82,2 -15,1 13,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 4 - 1 1
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,9 1,7 1,8
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -38 -38 39
Tillväxt totalt kapital % 1 -29 40
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 9 082 14 547 23 507
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) -7 466 -2 199 3 276
Årets resultat (TKR) 3 730
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 104 693 105 732 204 822
Omsättningstillgångar (TKR) 109 116 105 208 90 651
Summa tillgångar (TKR) 213 809 210 940 295 473
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 2 000 2 000 2 000
Årets resultat (TKR) 3 730
Summa eget kapital (TKR) 35 964 35 964 59 664
Kortfristiga skulder (TKR) 75 000 64 895 122 895
Summa långfristiga skulder (TKR) 23 883 22 616 22 616
Summa skulder och eget kapital (TKR) 213 809 210 940 295 473

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Bengt Christer Wahlquist
Styrelseledamot Bengt Christer Wahlquist
Styrelseledamot Glenn Arthur Svedberg
Styrelseledamot Hans Anders Sten Porat
Styrelseledamot Sune Erik Harry Karlin
Styrelsesuppleant Örjan Andersson

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Verkmästarevägen 1
46137 TROLLHÄTTAN
Postadress: Box 905
46129 TROLLHÄTTAN
Telefon: 0520-40 99 00
E-post: nolatocerbo@nolato.se
Fax: 0520-40 99 02
Hemsida: www.nolato.com/nolatocerbo

Företagsinformation

Orgnr: 556054-9270
Startat: 1948
Anställda: 50 - 99
Oms (tkr): 9 082
VD:
Glenn Arthur Svedberg

Branschinformation:

  • Förpackningar, förpackningstillbehör