Adelövs Friskoleförening

Adelövs Friskola startade höstterminen 2007.

• Skolan vill ge eleverna närhet, positiv atmosfär och en trygg miljö.

• Skolans inriktning är allmän med tillägg av ”friskvård och natur”.

• Skolan gränsar till skogen och idrottsplatsen. I närmiljön finns också flera sjöar och vattendrag. Miljön är idealisk för lärandet och elevernas personliga utveckling. Omgivningarna inbjuder till fri lek, idrottslektioner och friluftsdagar.

• Verksamhet bedrivs i förskoleklass – årskurs 6

• Varje elev ges möjlighet att arbeta efter sin egen förmåga

• Skolan vill möjliggöra en nära samverkan mellan hemmet och skolan med fokus på elevernas behov

• Elever i behov av särskilt stöd får den hjälp som bedöms nödvändig, ibland i samarbete med andra specialistkompetenser

Mer info om Adelövs Friskoleförening
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Adelövs Friskoleförening
Adress
Postadress
Adelöv 2
57398 TRANÅS
Telefonnummer
0140-700 16
Företagsinformation
Organisationsnummer
802418-9154
Momsregistreringsnr
SE802418915401
Branschinformation