Hydraul Teknik AB

Hydraul Teknik AB's affärsidé är att offensivt marknadsföra produkter inom i första hand området mobilhydraulik med hög servicegrad. Tyngdpunkten ska ligga på ledningskomponenter, filter och smörjmedel, där vi skall ha ett välsorterat lager.

Hydraul Teknik är ett ungt expansivt företag som har nöjda kunder som sin ledstjärna. För att klara detta åtagande lägger vi stor vikt vid att kontinuerligt höja vår kompetens inom våra huvudområden. Detta ger Hydraul Teknik´s kunder unika konkurrensfördelar genom lösningar som sträcker sig över flera produktområden. Hydraul Teknik ser med stor seriositet på kvalitets och miljöfrågor. Företagets miljöpolicy är att sträva efter att minska företagets negativa påverkan på den inre och yttre miljön. Hydraul Teknik skall vara känd för hög kvalité, säkra leveranser och god service. Varje medarbetare inom Hydraul Teknik skall verka för att varje åtagande eller uppgift vi utför skall uppfylla våra kunders behov och förväntningar.

Nyckeltal & bokslut 2014-12 2013-12 2012-12
Soliditet % 27,2 24,5 23,7
Kassalikviditet % 76,2 78,4 77,7
Vinstmarginal % 0,7 -0,7 1,1
Total omsättning (TKR) 26 316 27 637 28 387
Resultat efter finansnetto (TKR) 15 - 243 251
Diagram
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 290 2 764 3 154
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,9 2,8 3
Cashflow/Omsättning % 1,3 -2,1 4,4
Cashflow/totala skulder % 21 19 18
Soliditet
Soliditet % 27,2 24,5 23,7
Likviditet
Kassalikviditet % 76,2 78,4 77,7
Balanslikviditet % 133,3 131,3 129,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 1 -0,4 1,5
Res. e. finansnetto/Omsättning % 0,1 -0,9 0,9
Vinstmarginal % 0,7 -0,7 1,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 16,5 17,2 15
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 2 - 2 3
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,7 3,1 3,2
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -5 -3 6
Tillväxt totalt kapital % -9 2 17
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 26 316 27 637 28 387
Nettoomsättning (TKR) 26 129 27 462 28 122
Resultat efter finansnetto (TKR) 15 - 243 251
Årets resultat (TKR) 87 75 121
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 395 285 307
Omsättningstillgångar (TKR) 8 535 9 483 9 299
Summa tillgångar (TKR) 8 930 9 768 9 606
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 87 75 121
Summa eget kapital (TKR) 2 060 1 974 1 898
Kortfristiga skulder (TKR) 6 401 7 223 7 190
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 8 930 9 768 9 606

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Kjell-Arne Engberg
Styrelseledamot Hans Arne Fredrik Engberg
Styrelseledamot Kjell-Arne Engberg
Styrelseledamot Marie Elisabeth Engberg

Mer info om Hydraul Teknik AB

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Hydraul Teknik AB
Adress
Postadress Plåtslagarvägen 11
86136 TIMRÅ
Telefonnummer 060-51 50 36
Telefonnummer 060-51 50 31
Telefonnummer 060-51 50 30
Email info@hydraulteknik.com
Hemsida/Url www.hydraulteknik.com

Företagsinformation

Organisationsnummer 556181-7718
Antal Anställda 0 - 4
Omsättning (tkr) 26 316
Extern VD:
Sven Erik Vesterlund

Branschinformation:

  • Hydraulik
  • Oljor, oljeprodukter
  • Gasol
  • Filter
  • Slangar
  • Gas - Anläggning, tillbehör