Hydraul Teknik AB

Hydraul Teknik AB's affärsidé är att offensivt marknadsföra produkter inom i första hand området mobilhydraulik med hög servicegrad. Tyngdpunkten ska ligga på ledningskomponenter, filter och smörjmedel, där vi skall ha ett välsorterat lager.

Hydraul Teknik är ett ungt expansivt företag som har nöjda kunder som sin ledstjärna. För att klara detta åtagande lägger vi stor vikt vid att kontinuerligt höja vår kompetens inom våra huvudområden. Detta ger Hydraul Teknik´s kunder unika konkurrensfördelar genom lösningar som sträcker sig över flera produktområden. Hydraul Teknik ser med stor seriositet på kvalitets och miljöfrågor. Företagets miljöpolicy är att sträva efter att minska företagets negativa påverkan på den inre och yttre miljön. Hydraul Teknik skall vara känd för hög kvalité, säkra leveranser och god service. Varje medarbetare inom Hydraul Teknik skall verka för att varje åtagande eller uppgift vi utför skall uppfylla våra kunders behov och förväntningar.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 24,5 23,7 25,5
Kassalikviditet % 78,4 77,7 68,3
Vinstmarginal % -0,7 1,1 3,2
Total omsättning (TKR) 27 637 28 387 26 739
Resultat efter finansnetto (TKR) - 243 251 805
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 764 3 154 3 820
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,8 3 3,2
Cashflow/Omsättning % -2,1 4,4 14,2
Cashflow/totala skulder % 19 18 17
Soliditet
Soliditet % 24,5 23,7 25,5
Likviditet
Kassalikviditet % 78,4 77,7 68,3
Balanslikviditet % 131,3 129,3 132,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -0,4 1,5 3,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % -0,9 0,9 3
Vinstmarginal % -0,7 1,1 3,2
Arbetskraftskostnad/omsättning % 17,2 15 13,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 2 3 10
Skuldsättningsgrad ggr/år 3,1 3,2 2,9
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -3 6 14
Tillväxt totalt kapital % 2 17 8
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 27 637 28 387 26 739
Nettoomsättning (TKR) 27 462 28 122 26 434
Resultat efter finansnetto (TKR) - 243 251 805
Årets resultat (TKR) 75 121 76
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 285 307 236
Omsättningstillgångar (TKR) 9 483 9 299 7 999
Summa tillgångar (TKR) 9 768 9 606 8 235
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 75 121 76
Summa eget kapital (TKR) 1 974 1 898 1 777
Kortfristiga skulder (TKR) 7 223 7 190 6 021
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 9 768 9 606 8 235

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Kjell-Arne Engberg
Styrelseledamot Hans Arne Fredrik Engberg
Styrelseledamot Kjell-Arne Engberg
Styrelseledamot Marie Elisabeth Engberg

Kontaktuppgifter

Postadress: Plåtslagarvägen 11
86136 TIMRÅ
Telefon: 060-51 50 36
Telefon: 060-51 50 31
Telefon: 060-51 50 30
E-post: info@hydraulteknik.com
Hemsida: www.hydraulteknik.com

Företagsinformation

Orgnr: 556181-7718
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 27 637
Extern VD:
Sven Erik Vesterlund

Branschinformation:

  • Hydraulik
  • Oljor, oljeprodukter
  • Gasol
  • Filter
  • Slangar
  • Gas - Anläggning, tillbehör