Hydraul Teknik AB

Hydraul Teknik AB's affärsidé är att offensivt marknadsföra produkter inom i första hand området mobilhydraulik med hög servicegrad. Tyngdpunkten ska ligga på ledningskomponenter, filter och smörjmedel, där vi skall ha ett välsorterat lager.

Hydraul Teknik är ett ungt expansivt företag som har nöjda kunder som sin ledstjärna. För att klara detta åtagande lägger vi stor vikt vid att kontinuerligt höja vår kompetens inom våra huvudområden. Detta ger Hydraul Teknik´s kunder unika konkurrensfördelar genom lösningar som sträcker sig över flera produktområden. Hydraul Teknik ser med stor seriositet på kvalitets och miljöfrågor. Företagets miljöpolicy är att sträva efter att minska företagets negativa påverkan på den inre och yttre miljön. Hydraul Teknik skall vara känd för hög kvalité, säkra leveranser och god service. Varje medarbetare inom Hydraul Teknik skall verka för att varje åtagande eller uppgift vi utför skall uppfylla våra kunders behov och förväntningar.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 23,7 25,5 26
Kassalikviditet % 77,7 68,3 83,4
Vinstmarginal % 1,1 3,2 6,3
Total omsättning (TKR) 28 387 26 739 23 524
Resultat efter finansnetto (TKR) 251 805 1 435
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 154 3 820 3 921
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3 3,2 3,1
Cashflow/Omsättning % 4,4 14,2 26,2
Cashflow/totala skulder % 18 17 18
Soliditet
Soliditet % 23,7 25,5 26
Likviditet
Kassalikviditet % 77,7 68,3 83,4
Balanslikviditet % 129,3 132,9 132,8
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 1,5 3,6 6,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % 0,9 3 6,1
Vinstmarginal % 1,1 3,2 6,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 15 13,1 11,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 3 10 19
Skuldsättningsgrad ggr/år 3,2 2,9 2,8
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 6 14 67
Tillväxt totalt kapital % 17 8 21
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 28 387 26 739 23 524
Nettoomsättning (TKR) 28 122 26 434 23 256
Resultat efter finansnetto (TKR) 251 805 1 435
Årets resultat (TKR) 121 76 256
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 307 236 272
Omsättningstillgångar (TKR) 9 299 7 999 7 378
Summa tillgångar (TKR) 9 606 8 235 7 650
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 121 76 256
Summa eget kapital (TKR) 1 898 1 777 1 701
Kortfristiga skulder (TKR) 7 190 6 021 5 556
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 9 606 8 235 7 650

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Marie Elisabeth Engberg
Styrelseledamot Hans Arne Fredrik Engberg
Styrelseledamot Kjell-Arne Engberg
Styrelseledamot Marie Elisabeth Engberg

Kontaktuppgifter

Postadress: Plåtslagarvägen 11
86136 TIMRÅ
Telefon: 060-51 50 36
Telefon: 060-51 50 31
Telefon: 060-51 50 30
E-post: info@hydraulteknik.com
Hemsida: www.hydraulteknik.com

Företagsinformation

Orgnr: 556181-7718
Anställda: 5 - 9
Oms (tkr): 28 387
VD:
Kjell-Arne Engberg

Branschinformation:

  • Hydraulik
  • Oljor, oljeprodukter
  • Gasol
  • Filter
  • Slangar
  • Gas - Anläggning, tillbehör