Accessgate AB

AccessGate och dess personal har en lång och omfattande internationell erfarenhet från Telekom sektorn. Företaget har uppdrag både inom Konsultverksamhet såväl som Entreprenad i flera länder. Nedanstående tabell beskriver referensmässigt olika projekt och uppdrag som AccessGate AB har genomfört eller för närvarande genomför.

Nyckeltal & bokslut 2013-6 2012-6 2011-6
Soliditet % 37,5 42,6 29,4
Kassalikviditet % 135,9 182,2 139,2
Vinstmarginal % 0,6 3,2 5,7
Total omsättning (TKR) 19 337 25 151 46 939
Resultat efter finansnetto (TKR) 108 810 2 662
Diagram
Nyckeltal 2013-6 2012-6 2011-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 611 1 797 2 761
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,3 3,4 3,1
Cashflow/Omsättning % 3,3 18,6 19,4
Cashflow/totala skulder % 53 54 48
Soliditet
Soliditet % 37,5 42,6 29,4
Likviditet
Kassalikviditet % 135,9 182,2 139,2
Balanslikviditet % 135,9 182,2 139,2
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 1,1 3,6 6
Res. e. finansnetto/Omsättning % 0,6 3,2 5,7
Vinstmarginal % 0,6 3,2 5,7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 32,3 31,6 18,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 1 11 17
Skuldsättningsgrad ggr/år 1,7 1,3 2,4
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -23 -46 -9
Tillväxt totalt kapital % 15 -52 -17
Resultaträkning 2013-6 2012-6 2011-6
Total omsättning (TKR) 19 337 25 151 46 939
Nettoomsättning (TKR) 18 887 25 151 46 939
Resultat efter finansnetto (TKR) 108 810 2 662
Årets resultat (TKR) 103 427 1 933
Balansräkning 2013-6 2012-6 2011-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 2 363 1 150 1 312
Omsättningstillgångar (TKR) 6 157 6 253 13 962
Summa tillgångar (TKR) 8 520 7 403 15 274
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 103 427 1 933
Summa eget kapital (TKR) 975 872 2 346
Kortfristiga skulder (TKR) 4 529 3 432 10 029
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 8 520 7 403 15 274

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Roger Kristian Engberg
Styrelseledamot Kjell Anders Sandström
Styrelseledamot Kurt Anders Sigfrid Hamrin
Styrelseledamot Roger Kristian Engberg

Kontaktuppgifter

Postadress: Rissneleden 144
17457 SUNDBYBERG
Telefon: 08-28 13 80
E-post: info@accessgate.se
Fax: 08-733 48 02
Hemsida: www.accessgate.se

Företagsinformation

Orgnr: 556629-0200
Startat: 2002
Anställda: 0 - 4
Oms (tkr): 19 337
VD:
Kurt Anders Sigfrid Hamrin

Branschinformation:

  • Dataservice