Accessgate AB

AccessGate och dess personal har en lång och omfattande internationell erfarenhet från Telekom sektorn. Företaget har uppdrag både inom Konsultverksamhet såväl som Entreprenad i flera länder. Nedanstående tabell beskriver referensmässigt olika projekt och uppdrag som AccessGate AB har genomfört eller för närvarande genomför.

Nyckeltal & bokslut 2015-6 2014-6 2013-6
Soliditet % 50,5 43,9 37,5
Kassalikviditet % 230,4 195,3 135,9
Vinstmarginal % 10,5 2,1 0,6
Total omsättning (TKR) 22 540 16 405 19 337
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 356 335 108
Diagram
Nyckeltal 2015-6 2014-6 2013-6
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 504 1 641 1 611
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,3 2,1 2,3
Cashflow/Omsättning % 44,6 12,2 3,3
Cashflow/totala skulder % 52 52 53
Soliditet
Soliditet % 50,5 43,9 37,5
Likviditet
Kassalikviditet % 230,4 195,3 135,9
Balanslikviditet % 230,4 195,3 135,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 11,6 4,3 1,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 10,5 2 0,6
Vinstmarginal % 10,5 2,1 0,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 27,8 37,2 32,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 24 4 1
Skuldsättningsgrad ggr/år 1 1,3 1,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 37 -15 -23
Tillväxt totalt kapital % 23 -8 15
Resultaträkning 2015-6 2014-6 2013-6
Total omsättning (TKR) 22 540 16 405 19 337
Nettoomsättning (TKR) 22 540 16 355 18 887
Resultat efter finansnetto (TKR) 2 356 335 108
Årets resultat (TKR) 1 701 536 103
Balansräkning 2015-6 2014-6 2013-6
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 802 2 078 2 363
Omsättningstillgångar (TKR) 7 899 5 794 6 157
Summa tillgångar (TKR) 9 701 7 873 8 520
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 1 701 536 103
Summa eget kapital (TKR) 2 712 1 511 975
Kortfristiga skulder (TKR) 3 429 2 966 4 529
Summa långfristiga skulder (TKR) 760 760
Summa skulder och eget kapital (TKR) 9 701 7 873 8 520

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Roger Kristian Engberg
Styrelseledamot Kjell Anders Sandström
Styrelseledamot Kurt Anders Sigfrid Hamrin
Styrelseledamot Roger Kristian Engberg

Mer info om Accessgate AB

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Accessgate AB
Adress
Postadress Rissneleden 144
17457 SUNDBYBERG
Telefonnummer 08-28 13 80
Email info@accessgate.se
Fax 08-733 48 02
Hemsida/Url www.accessgate.se

Företagsinformation

Organisationsnummer 556629-0200
Startat: 2002
Antal Anställda 0 - 4
Omsättning (tkr) 22 540
VD:
Kurt Anders Sigfrid Hamrin

Branschinformation:

  • Dataservice