Selfhelpgruppen AB

Alkoholbehandling och drogbehandling i arbetslivet. Har även öppenvård för företag.

Nyckeltal & bokslut 2013-8 2012-8 2011-8
Soliditet % 58,5 67,6 67,6
Kassalikviditet % 283,4 344,3 396,7
Vinstmarginal % 0,2 -14,9 14
Total omsättning (TKR) 3 977 3 497 4 045
Resultat efter finansnetto (TKR) 7 - 521 568
Diagram
Nyckeltal 2013-8 2012-8 2011-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 994 699 809
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,8 1,8 1,4
Cashflow/Omsättning % -0,2 -83,7 49
Cashflow/totala skulder % 64 47 58
Soliditet
Soliditet % 58,5 67,6 67,6
Likviditet
Kassalikviditet % 283,4 344,3 396,7
Balanslikviditet % 283,4 344,3 396,7
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 0,1 -15,5 13,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % 0,2 -14,9 14
Vinstmarginal % 0,2 -14,9 14
Arbetskraftskostnad/omsättning % 43,2 65,5 52,7
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 1 - 27 20
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,7 0,5 0,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 14 -14 46
Tillväxt totalt kapital % -46 -31 37
Resultaträkning 2013-8 2012-8 2011-8
Total omsättning (TKR) 3 977 3 497 4 045
Nettoomsättning (TKR) 3 977 3 497 4 045
Resultat efter finansnetto (TKR) 7 - 521 568
Årets resultat (TKR) 1 1 338
Balansräkning 2013-8 2012-8 2011-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 2 9
Omsättningstillgångar (TKR) 1 040 1 935 2 805
Summa tillgångar (TKR) 1 040 1 937 2 814
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 1 1 338
Summa eget kapital (TKR) 427 1 126 1 325
Kortfristiga skulder (TKR) 367 562 707
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 040 1 937 2 814

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Dan Johan Wilmar Olsson
Styrelseledamot Dan Johan Wilmar Olsson
Styrelseledamot Eva Karin Cecilia Jonbacker
Styrelseledamot Hans Anders Michael Dahlgren

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Gyllenstiernsgatan 8
11526 STOCKHOLM
Postadress: Oxenstiernsgatan 37
11527 STOCKHOLM
Telefon: 08-667 91 90
Mobil: 070-957 40 90 Kent Norberg
E-post: self.gruppen@telia.com
Hemsida: www.selfhelp.se

Företagsinformation

Orgnr: 556562-9135
Oms (tkr): 3 977
Extern VD:
Helen Katarina Månsson

Branschinformation:

  • Vård, omsorg