Gatu och Parkskötsel

Mer info om Gatu och Parkskötsel
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Gatu och Parkskötsel
Adress
Postadress
Repslagargatan 20
11846 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-508 220 00
Telefonnummer
08-508 222 70
Telefonnummer
08-651 00 00
Telefonnummer
08-508 122 05
Telefonnummer
08-508 114 50
Företagsinformation
Organisationsnummer
212000-0142
Momsregistreringsnr
SE212000014201
Branschinformation