Bizkit Black AB

Mer info om Bizkit Black AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Bizkit Black AB
Adress
Postadress
Box 3056
10361 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-410 663 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
556929-8713
Momsregistreringsnr
SE556929871301
Omsättning (tkr)
VD:
Johan Hubertus Ludwig Eidmann
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 100 100 100
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 1 - 1 - 3
Bizkit Black AB Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Soliditet
Soliditet % 100 100 100
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 3 - 3 - 8
Skuldsättningsgrad ggr/år 0 0 0
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % -3 -3 -7
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 1 - 1 - 3
Årets resultat (TKR) - 1 - 1 - 3
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 36 37 38
Summa tillgångar (TKR) 36 37 38
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50 50
Årets resultat (TKR) - 1 - 1 - 3
Summa eget kapital (TKR) 36 37 38
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 36 37 38
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Johan Hubertus Ludwig Eidmann
Styrelseledamot Alberto Octavio Canteli Suarez
Styrelseledamot Cyril Philippe Joyet
Styrelsesuppleant Nils Peter Arnesson