Bildningsagenten 9016 AB

Mer info om Bildningsagenten 9016 AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Bildningsagenten 9016 AB
Adress
Postadress
Bondegatan 69
11634 STOCKHOLM
Mobilnummer
073-848 01 27
Företagsinformation
Organisationsnummer
559099-2748
Momsregistreringsnr
SE559099274801
VD:
Lars Peter Aland
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Lars Peter Aland
Styrelsesuppleant Christopher Peter Aland