Alertsec AB

Mer info om Alertsec AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Alertsec AB
Adress
Besöksadress
Humlegårdsgatan 14
11446 STOCKHOLM
Postadress
Box 55574
10204 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-545 681 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
556079-4884
Momsregistreringsnr
SE556079488401
Omsättning (tkr)
4 488
VD:
Anders Erik Lövstedt
Nyckeltal & bokslut 2015-12 2014-12 2013-12
Soliditet % 20,3 61,9 63
Kassalikviditet % 75,4 151,2 144,4
Vinstmarginal % -32,8 0,9 5,1
Total omsättning (TKR) 4 488 4 590 5 053
Resultat efter finansnetto (TKR) -1 472 39 234
Diagram
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 4 488 4 590 5 053
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,3 1,3 1,5
Cashflow/Omsättning % -49,2 10 26,1
Cashflow/totala skulder % 48 47 48
Soliditet
Soliditet % 20,3 61,9 63
Likviditet
Kassalikviditet % 75,4 151,2 144,4
Balanslikviditet % 75,4 151,2 144,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -30,7 2,1 5,2
Res. e. finansnetto/Omsättning % -32,8 0,8 4,6
Vinstmarginal % -32,8 0,9 5,1
Arbetskraftskostnad/omsättning % 30,8 29,8 27,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 42 1 8
Skuldsättningsgrad ggr/år 3,9 0,6 0,6
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -2 -9 6
Tillväxt totalt kapital % -1 4 -29
Resultaträkning 2015-12 2014-12 2013-12
Total omsättning (TKR) 4 488 4 590 5 053
Nettoomsättning (TKR) 4 277 4 558 5 046
Resultat efter finansnetto (TKR) -1 472 39 234
Årets resultat (TKR) -1 472 39 234
Balansräkning 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 403 1 497 1 586
Omsättningstillgångar (TKR) 2 108 2 032 1 820
Summa tillgångar (TKR) 3 510 3 529 3 406
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) -1 472 39 234
Summa eget kapital (TKR) 713 2 185 2 146
Kortfristiga skulder (TKR) 2 797 1 344 1 260
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 3 510 3 529 3 406
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Hans Fredrik Lövstedt
Styrelseledamot Ebba Ulrika Margareta Blitz
Styrelseledamot Hans Fredrik Lövstedt
Styrelseledamot Harald Ulfsson Nilsonne
Styrelseledamot Kristofer Olof Wilhelm Arwin
Styrelseledamot Roger Runeson Gullqvist
Styrelsesuppleant Anders Erik Lövstedt