Airport Gym Sport AB

Mer info om Airport Gym Sport AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Airport Gym Sport AB
Adress
Postadress
Box 49140
10029 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-31 05 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
556214-4641
Momsregistreringsnr
SE556214464101
Omsättning (tkr)
VD:
Stig Gustav Peter Welén
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 23 26,8 22,2
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 80 93 126
Airport Gym Sport AB Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/Omsättning % -6,5 7,6 10,2
Soliditet
Soliditet % 23 26,8 22,2
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 4 6 8
Skuldsättningsgrad ggr/år 3,3 2,7 3,5
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % -4 5 10
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 80 93 126
Årets resultat (TKR) - 80 93 126
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 1 596 1 665 1 592
Summa tillgångar (TKR) 1 596 1 665 1 592
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) - 80 93 126
Summa eget kapital (TKR) 367 447 354
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR) 1 229 1 218 1 238
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 596 1 665 1 592
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Stig Gustav Peter Welén
Styrelsesuppleant Malin Ida Birgitta Welén