Airport Gym Sport AB

Mer info om Airport Gym Sport AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Airport Gym Sport AB
Adress
Postadress
Box 49140
10029 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-31 05 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
556214-4641
Momsregistreringsnr
SE556214464101
Omsättning (tkr)
VD:
Stig Gustav Peter Welén
Nyckeltal & bokslut 2015-12 2014-12 2013-12
Soliditet % 26,8 22,2 15,8
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 93 126 105
Airport Gym Sport AB Diagram
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/Omsättning % 7,6 10,2 8,6
Soliditet
Soliditet % 26,8 22,2 15,8
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 6 8 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,7 3,5 5,3
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 5 10 12
Resultaträkning 2015-12 2014-12 2013-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 93 126 105
Årets resultat (TKR) 93 126 105
Balansräkning 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 1 665 1 592 1 444
Summa tillgångar (TKR) 1 665 1 592 1 444
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 93 126 105
Summa eget kapital (TKR) 447 354 228
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR) 1 218 1 238 1 216
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 665 1 592 1 444
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Stig Gustav Peter Welén
Styrelsesuppleant Eva Margareta Welén