Advokatgruppen i Stockholm AB

Advokatgruppen i Stockholm AB bildades 1984 av fyra advokater verksamma vid tre välrenommerade advokatbyråer i Stockholm. Efter en successiv expansion är nu åtta advokater verksamma vid byrån. Den bärande idén vid bildandet återspeglas i det valda företagsnamnet - Advokatgruppen - nämligen tanken att byråns klienter skall komma i åtnjutande av den samlade kompetensen som finns hos de verksamma advokaterna. Detta synsätt har alltsedan starten omsatts i praktiken genom regelbundna överläggningar där den handläggande juristen kan inhämta råd och synpunkter från samtliga övriga kollegor. I en alltmer internationaliserad och komplex värld har detta arbetssätt allt tydligare visat sig vara en nödvändighet för att tillförsäkra byråns klienter ett fullgott biträde. Vår huvudsakliga verksamhet består i att biträda klienter inför och under rättegångar.

Mer info om Advokatgruppen i Stockholm AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatgruppen i Stockholm AB
Adress
Besöksadress
Sturegatan 46
11436 STOCKHOLM
Postadress
Box 5153
10244 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-545 850 60
Telefonnummer
08-545 850 70
Fax
08-660 98 27
Företagsinformation
Organisationsnummer
556706-2475
Momsregistreringsnr
SE556706247501
Antal Anställda
0 - 4
Omsättning (tkr)
7 491
Styrelseordförande:
Leif Sven-Ove Gustafsson
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2015-8 2014-8 2013-8
Soliditet % 23,3 22,9 28,8
Kassalikviditet % 130,5 128,4 139,6
Vinstmarginal % 6,3 4,7 12,2
Total omsättning (TKR) 7 491 6 406 6 365
Resultat efter finansnetto (TKR) 473 300 776
Diagram
Nyckeltal 2015-8 2014-8 2013-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 498 1 281 1 273
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 3,5 4,1 2,7
Cashflow/Omsättning % 22,2 19,1 33,2
Cashflow/totala skulder % 50 55 55
Soliditet
Soliditet % 23,3 22,9 28,8
Likviditet
Kassalikviditet % 130,5 128,4 139,6
Balanslikviditet % 130,5 128,4 139,6
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 6,3 4,7 12,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 6,3 4,7 12,2
Vinstmarginal % 6,3 4,7 12,2
Arbetskraftskostnad/omsättning % 53,6 56,2 50,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 22 19 33
Skuldsättningsgrad ggr/år 3,3 3,4 2,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 17 1 -3
Tillväxt totalt kapital % 36 -35 34
Resultaträkning 2015-8 2014-8 2013-8
Total omsättning (TKR) 7 491 6 406 6 365
Nettoomsättning (TKR) 7 491 6 333 6 260
Resultat efter finansnetto (TKR) 473 300 776
Årets resultat (TKR) 359 227 564
Balansräkning 2015-8 2014-8 2013-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 15 15
Omsättningstillgångar (TKR) 2 113 1 533 2 370
Summa tillgångar (TKR) 2 113 1 548 2 385
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 359 227 564
Summa eget kapital (TKR) 493 354 687
Kortfristiga skulder (TKR) 1 619 1 194 1 698
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 2 113 1 548 2 385
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Leif Sven-Ove Gustafsson
Styrelseledamot Folke Svantesson Natt och Dag
Styrelseledamot Karl Göran Staffan Bergqvist
Styrelseledamot Leif Sven-Ove Gustafsson
Styrelseledamot Nils Thomas Albinsson