Advokatfirman Sinikka Tiri Litby

Advokatfirman Sinikka Tiri Litby är allmänpraktiserande och har som specialinriktning ärenden som rör familjerättsliga spörsmål såsom äktenskapsskillnad, ensam respektive gemensam vårdnad om barn, barns boende, växelvis boende, besöksförbud, bodelning inom pågående äktenskap och efter äktenskapsskillnad mm. Härutöver arbetar vi med frågor som har anknytning till arv och testamente.

Advokatbyrån har även bred erfarenhet av andra rättsområden, såsom fordringstvister, offentlig försvarare, asylärenden mm.

Välkomna till Advokatfirman Sinikka Tiri Litby!

Sökbarhet:

asyl familjerätt Södermalm jurist kungsholmen södertälje advokat advokater advokatbyrå storstockholm asylärenden offentlig försvarare advokatfirma sinnika östermlam sinnicka rättsområden fordringstvister

Mer info om Advokatfirman Sinikka Tiri Litby
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatfirman Sinikka Tiri Litby
Adress
Besöksadress
Kungsholmstorg 16
11221 STOCKHOLM
Postadress
Box 22253
10422 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-24 29 90
Mobilnummer
070-608 15 20
Fax
08-652 25 66
Företagsinformation
Branschinformation