Advokatfirman Bosten

Advokatfirman Bosten innehas av advokat Jonas Bosten, ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1997. Advokat Jonas Bosten har varit verksam på advokatbyrå sedan 1994 och arbetade dessförinnan, mellan 1990 och 1994, vid domstol. Advokat Jonas Bosten var tidigare delägare i Advokatfirman Lorenius & Partners men driver sedan september 2006 advokatverksamhet i egen regi. Advokatfirmans inriktning är civilrättslig med tyngdpunkten på processer och biträde vid de flesta typer av tvister och förhandlingar. Advokatfirman Bosten har ett samarbetsavtal med Villaägarnas riksförbund innebärande i korthet att medlemmar som hänvisas via villaägarna har rätt till viss rådgivning och vissa andra förmåner.

Mer info om Advokatfirman Bosten
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatfirman Bosten
Adress
Besöksadress
Nybrogatan 34
11439 STOCKHOLM
Postadress
Box 5216
10245 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-24 24 80
Mobilnummer
070-515 67 72
Fax
08-24 24 81
Hemsida/Url
Företagsinformation
Branschinformation