Advania AB

Kerfi AB är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Som specialister på teknisk infrastruktur erbjuder Kerfi ett smart och flexibelt alternativ inom drifts- och förvaltningstjänster baserat på insourcing och specialiserad outsourcing. Kerfi har specialistkompetens inom Systems Management och Service Management enligt ITIL.

I bolagets roll som rådgivare bygger Kerfi ett nära och långsiktigt samarbete med kunderna där bolaget kan ta ansvar för helheten.

Tillsammans med ett fåtal utvalda samarbetspartners erbjuder Kerfi lösningar och tjänster genom hela livscykeln, från förstudie, design, arkitektur och implementering till support, drift och förvaltning.

Kerfi arbetar inom fyra tjänsteområden:

- Affärs- och IT-processer

- Integration

- Infrastruktur

- Sourcing

Mer info om Advania AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advania AB
Adress
Besöksadress
Fredsborgsgatan 24
11743 STOCKHOLM
Postadress
Box 44034
10073 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-546 703 33
Fax
08-546 703 33
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556214-9996
Momsregistreringsnr
SE556214999601
Antal Anställda
100 - 199
Omsättning (tkr)
734 128
VD:
Erik Mikael Karlsson Noaksson
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 32 34,8 28,3
Kassalikviditet % 94,8 100,3 93,2
Vinstmarginal % 5,8 5,6 2,4
Total omsättning (TKR) 734 128 661 332 602 074
Resultat efter finansnetto (TKR) 41 635 35 351 12 297
Advania AB Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 594 2 544 2 263
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 2,4 2,1 1,9
Cashflow/Omsättning % 22,4 21,8 12
Cashflow/totala skulder % 53 53 56
Soliditet
Soliditet % 32 34,8 28,3
Likviditet
Kassalikviditet % 94,8 100,3 93,2
Balanslikviditet % 94,8 100,4 93,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 7,5 8 5,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % 5,7 5,3 2
Vinstmarginal % 5,8 5,6 2,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 36,3 34,9 37,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 14 12 5
Skuldsättningsgrad ggr/år 2,1 1,9 2,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 11 10 2
Tillväxt totalt kapital % -3 -1 -7
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR) 734 128 661 332 602 074
Nettoomsättning (TKR) 734 115 661 302 602 050
Resultat efter finansnetto (TKR) 41 635 35 351 12 297
Årets resultat (TKR) 24 138 20 542 8 033
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 116 140 114 942 109 695
Omsättningstillgångar (TKR) 189 902 201 273 211 203
Summa tillgångar (TKR) 306 042 316 215 320 898
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 7 878 7 878 7 878
Årets resultat (TKR) 24 138 20 542 8 033
Summa eget kapital (TKR) 75 253 96 115 83 573
Kortfristiga skulder (TKR) 200 240 200 557 226 424
Summa långfristiga skulder (TKR) 1 547 1 547 1 547
Summa skulder och eget kapital (TKR) 306 042 316 215 320 898
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Gestur Gestsson
Styrelsesuppleant Erik Mikael Karlsson Noaksson