Advania AB

Lokalt starka med nationella resurser

Advania är en av Sveriges starkaste och mest heltäckande systemintegratörer. Vi är en lokal aktör med 300 medarbetare som är placerade på åtta kontor runt om i Sverige och omsätter 600 MSEK. Sedan 2012 ingår vi i Advania-gruppen, en sammanslagning av Kerfi, Hands och Skyrr, med över 1100 anställda i Sverige, Norge och Island med en omsättning på 1500 MSEK. Advanias styrka ligger i den lokala aktörens flexibilitet och att vi finns där våra kunder finns. Samtidigt har vi det större företagets kapacitet och kompetens att genomföra de större uppdragen. Oavsett uppdragets storlek är vår målsättning att alltid skapa långsiktiga värden för våra kunder.

Mer info om Advania AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advania AB
Adress
Postadress
Fredsborgsgatan 24
11743 STOCKHOLM
Telefonnummer
035-12 78 25
Fax
035-17 36 50
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556214-9996
Momsregistreringsnr
SE556214999601
Branschinformation