Accero AB

Vi representerar en vertikal inom området Service Management. Här verkar vi med bas i erfarenheter, kunskaper och resurser längs hela kedjan och erbjuder en paketering som utgår från best practice och standarder - både vad gäller processer och system. I denna paketering finns metoder och tänk som medger bibehållet fokus på den förändring man vill åstadkomma snarare än att på traditionellt manér hamna i teknikdrivna systemimplementationer där medel blir mål. För våra kunder innebär detta att man vinner större nytta på kortare tid ur tagna investeringar på temat. En mycket viktig utgångspunkt när vi formulerade vår verksamhetsidé var att vi såg att företag idag tappar stora värden genom att arbeta med förlegad metodik vid införande processer av verksamhetssystem – man beslutar kring standard, väljer standard men vinner inte nyttan av att arbeta enligt den. Våra kunder återfinns bland Sveriges TOP 500 företag med undantag för de absolut största.

Mer info om Accero AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Accero AB
Adress
Postadress
Kungsgatan 10
11143 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-545 150 60
Telefonnummer
08-403 743 00
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556733-0682
Momsregistreringsnr
SE556733068201
Omsättning (tkr)
2 241
VD:
Peter Mattias Fransson
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 71 54,2 57,7
Kassalikviditet % 295,5 182,5 242,1
Vinstmarginal % -3,8 -16,8 16,9
Total omsättning (TKR) 2 241 2 291 3 164
Resultat efter finansnetto (TKR) - 144 - 390 495
Accero AB Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 747 764 1 055
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,2 0,9 1
Cashflow/Omsättning % -46,4 -32,4 30,2
Cashflow/totala skulder % 50 50 56
Soliditet
Soliditet % 71 54,2 57,7
Likviditet
Kassalikviditet % 295,5 182,5 242,1
Balanslikviditet % 295,5 182,5 242,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -3,9 -17,2 15,6
Res. e. finansnetto/Omsättning % -6,4 -17 15,6
Vinstmarginal % -3,8 -16,8 16,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 86,3 60,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 5 - 15 17
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,4 0,8 0,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -2 -28 -32
Tillväxt totalt kapital % -30 -17 -3
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR) 2 241 2 291 3 164
Nettoomsättning (TKR) 2 241 2 291 3 152
Resultat efter finansnetto (TKR) - 144 - 390 495
Årets resultat (TKR) 301 - 37 272
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 261 655 407
Omsättningstillgångar (TKR) 1 572 1 978 2 779
Summa tillgångar (TKR) 1 833 2 632 3 186
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 200 200 200
Årets resultat (TKR) 301 - 37 272
Summa eget kapital (TKR) 1 301 1 000 1 137
Kortfristiga skulder (TKR) 532 1 084 1 148
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 833 2 632 3 186
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Samy Roger Kristian Lidner
Styrelsesuppleant Peter Mattias Fransson