A R M Miljöanalys-OVK

Certifierad

Ventilationsbesiktning av ventilationsinstallationer i byggnader.

Energideklaration och energianalyser av byggnader i Sverige.

Övergripande analys och bedömning av inomhsklimat.Riktade mätning av specifika ämnen och luftkvaliéanalys i byggnader.

Arbetsmiljöförbättringar och riskanalyser.Etablera rutiner för internkontroll inom olika branscher och företagskulturer i Sverige.

Mer info om A R M Miljöanalys-OVK
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
A R M Miljöanalys-OVK
Adress
Postadress
Ljungmyrsvägen 13
18746 TÄBY
Mobilnummer
070-415 21 16
Företagsinformation
Startat:
2002
Branschinformation