AB Uwe Wetzel

Mer info om AB Uwe Wetzel
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Uwe Wetzel
Adress
Besöksadress
Jakob Westinsgatan 5
11220 STOCKHOLM
Postadress
Fleminggatan 60 C
11245 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-653 32 06
Fax
08-650 27 45
Företagsinformation
Organisationsnummer
556083-0332
Momsregistreringsnr
SE556083033201
Omsättning (tkr)
VD:
Kurt Uwe Wetzel
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2016-8 2015-8 2014-8
Soliditet % 92 91,7 95,9
Kassalikviditet % 12,1 36,7 5960,1
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 720 3 442 552
Diagram
Nyckeltal 2016-8 2015-8 2014-8
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/Omsättning % -117,6 283,8 102,5
Cashflow/totala skulder % 19 19 19
Soliditet
Soliditet % 92 91,7 95,9
Likviditet
Kassalikviditet % 12,1 36,7 5960,1
Balanslikviditet % 12,1 36,7 5960,1
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 1 29 6
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,1 0,1 0
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % -7 24 4
Resultaträkning 2016-8 2015-8 2014-8
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 720 3 442 552
Årets resultat (TKR) 585 2 088 460
Balansräkning 2016-8 2015-8 2014-8
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 11 134 11 835 37
Omsättningstillgångar (TKR) 108 233 9 715
Summa tillgångar (TKR) 11 242 12 069 9 751
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 500 500 500
Årets resultat (TKR) 585 2 088 460
Summa eget kapital (TKR) 10 348 9 764 8 676
Kortfristiga skulder (TKR) 894 635 163
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 11 242 12 069 9 751
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Kurt Uwe Wetzel
Styrelsesuppleant Camilla Wetzel