AB Skrotjohan Perseus 2

Mer info om AB Skrotjohan Perseus 2
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Skrotjohan Perseus 2
Adress
Besöksadress
Triewaldsgränd 2
11129 STOCKHOLM
Postadress
Box 2151
10314 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-21 64 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
556919-8616
Momsregistreringsnr
SE556919861601
Omsättning (tkr)
2 446
Styrelseledamot:
Björn Gustaf Hilding Johansson
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 0,2 0,2 0,2
Kassalikviditet % 100,7 222,6 94,1
Vinstmarginal % 49,5 51 49
Total omsättning (TKR) 2 446 2 347 2 204
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 071 997 697
AB Skrotjohan Perseus 2 Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,1 0,1 0,1
Cashflow/Omsättning % 4,3 4 3
Soliditet
Soliditet % 0,2 0,2 0,2
Likviditet
Kassalikviditet % 100,7 222,6 94,1
Balanslikviditet % 100,7 222,6 94,1
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 61 63 61,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % 43,8 42,5 31,6
Vinstmarginal % 49,5 51 49
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 4 4 3
Skuldsättningsgrad ggr/år 517,2 605,5 618,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 4 6 410
Tillväxt totalt kapital % -2 0 1
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR) 2 446 2 347 2 204
Nettoomsättning (TKR) 2 446 2 347 2 204
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 071 997 697
Årets resultat (TKR) 7 2
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 30 704 30 988 31 272
Omsättningstillgångar (TKR) 908 1 160 950
Summa tillgångar (TKR) 31 613 32 148 32 222
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50 50
Årets resultat (TKR) 7 2
Summa eget kapital (TKR) 61 53 52
Kortfristiga skulder (TKR) 902 521 1 010
Summa långfristiga skulder (TKR) 30 649 31 573 31 161
Summa skulder och eget kapital (TKR) 31 613 32 148 32 222
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Björn Gustaf Hilding Johansson
Styrelsesuppleant Cajsa-Stina Björnsdotter Johansson