AB Fortum Värme Holding Samägt Med Stockholms St

Mer info om AB Fortum Värme Holding Samägt Med Stockholms St
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
AB Fortum Värme Holding Samägt Med Stockholms St
Adress
Postadress
Lidingövägen 115
11541 STOCKHOLM
Telefonnummer
08-671 70 00
Telefonnummer
020-31 31 51
Företagsinformation
Organisationsnummer
556040-6034
Momsregistreringsnr
SE556040603401
Omsättning (tkr)
Extern VD:
Carl Anders Thure Egelrud
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 33,7
Kassalikviditet % 151,5
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 75 000 -357 000 1006 000
AB Fortum Värme Holding Samägt Med Stockholms St Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/Omsättning % -1
Soliditet
Soliditet % 33,7
Likviditet
Kassalikviditet % 151,5
Balanslikviditet % 151,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 1
Skuldsättningsgrad ggr/år 2
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % -2
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) 75 000 -357 000 1006 000
Årets resultat (TKR) 704 000 454 000 1937 000
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 15622 000 15622 000 15622 000
Omsättningstillgångar (TKR) 2330 000 2713 000 1430 000
Summa tillgångar (TKR) 17952 000 18335 000 17052 000
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 2 000 2 000 1 000
Årets resultat (TKR) 704 000 454 000 1937 000
Summa eget kapital (TKR) 6055 000 5751 000 5696 000
Kortfristiga skulder (TKR) 1538 000 1331 000 2401 000
Summa långfristiga skulder (TKR) 10359 000 11253 000 8955 000
Summa skulder och eget kapital (TKR) 17952 000 18335 000 17052 000
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Erik Göran Långsved
Styrelseledamot Andreas Rudolf Ture Tiedtke
Styrelseledamot Christina Susanne Marianne Jonsson
Styrelseledamot Erik Göran Långsved
Styrelseledamot Louise Victoria Askervall Leandertz
Styrelseledamot Nils Ola Hökstrand
Styrelseledamot Per Erik Langer
Styrelseledamot Sten Roland Nordin
Styrelseledamot Therese Anna Cecilia Carlborg
Styrelseledamot Vivianne Elisabet Gunnarsson
Styrelsesuppleant Jan Thomas Persson
Styrelsesuppleant John Anders Torbjörn Marklund