Livstycket, Föreningen

Livstyckets historia började 1992, i en liten enrummare i Tensta. Ordet livstycke är ålderdomligt och välkänt för våra mödrar och mormödrar och betecknar ett klädesplagg som värmer och stödjer.

Men efterhand har begreppet för oss blivit mer och mer synonymt med solidaritet, skaparkraft, lust och kunskap.

Målsattningen för Livstycket är att arbeta gränsöverskridande beträffande kön, etnisk bakgrund och religion. Livstycket verkar för att skapa ett samhälle öppet och tillgängligt för alla.

Nu driver Livstycket sedan många år ett design- och kunskapscentrum i Tensta Centrum. Föreningens syfte är att förbättra invandrares och flyktingars situation i Sverige genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och kreativ verksamhet till invandrare/flyktingar.

Verksamheten syftar ytterst till att alla deltagare skall komma in i arbetslivet och efter förmåga kunna försörja sig och vara delaktiga i samhället.

Mer info om Livstycket, Föreningen
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Livstycket, Föreningen
Adress
Postadress
Tenstagången 20
16364 SPÅNGA
Telefonnummer
08-760 43 15
Fax
08-36 75 62
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
802016-8053
Momsregistreringsnr
SE802016805301
Branschinformation