Posten Scanning AB

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % -0,2 57,5 0,2
Kassalikviditet % 58 250 0,4
Vinstmarginal % -10,4
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 12
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,8
Cashflow/Omsättning % -2,1 -131,3 -0,1
Soliditet
Soliditet % -0,2 57,5 0,2
Likviditet
Kassalikviditet % 58 250 0,4
Balanslikviditet % 58 250 0,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -4,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % -11,1
Vinstmarginal % -10,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 59,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 9 - 33
Skuldsättningsgrad ggr/år -573,4 0,7 479,9
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 7218 -100 0
Resultaträkning 2011-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 12
Årets resultat (TKR) - 9
Balansräkning 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 12 450
Omsättningstillgångar (TKR) 54
Summa tillgångar (TKR) 12 504
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50
Årets resultat (TKR) - 9
Summa eget kapital (TKR) 26
Kortfristiga skulder (TKR) 12 478
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 12 504

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Henning Christensen
Styrelseledamot Anders Mittag
Styrelseledamot Henning Christensen
Styrelseledamot Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel
Styrelseledamot Nikolaj Grundtvig Ahrenkiel

Mer info om Posten Scanning AB

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Posten Scanning AB
Adress
Postadress Terminalvägen 14
17173 SOLNA
Telefonnummer 010-436 38 30
Telefonnummer 010-451 14 89

Företagsinformation

Organisationsnummer 556824-2852
Omsättning (tkr)
Extern VD:
Niels Frost Larsen