Posten Scanning AB

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % -0,2 57,5 0,2
Kassalikviditet % 58 250 0,4
Vinstmarginal % -10,4
Total omsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 12
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,8
Cashflow/Omsättning % -2,1 -131,3 -0,1
Soliditet
Soliditet % -0,2 57,5 0,2
Likviditet
Kassalikviditet % 58 250 0,4
Balanslikviditet % 58 250 0,4
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % -4,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % -11,1
Vinstmarginal % -10,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 59,3
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % - 9 - 33
Skuldsättningsgrad ggr/år -573,4 0,7 479,9
Tillväxt
Tillväxt totalt kapital % 7218 -100 0
Resultaträkning 2011-12
Total omsättning (TKR)
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 12
Årets resultat (TKR) - 9
Balansräkning 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 12 450
Omsättningstillgångar (TKR) 54
Summa tillgångar (TKR) 12 504
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50
Årets resultat (TKR) - 9
Summa eget kapital (TKR) 26
Kortfristiga skulder (TKR) 12 478
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 12 504

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Henning Christensen
Styrelseledamot Anders Mittag
Styrelseledamot Henning Christensen
Styrelseledamot Mathias Nicolas Hjalmar Krümmel
Styrelseledamot Nikolaj Grundtvig Ahrenkiel

Kontaktuppgifter

Postadress: Terminalvägen 14
17173 SOLNA
Telefon: 010-436 38 30
Telefon: 010-451 14 89

Företagsinformation

Orgnr: 556824-2852
Oms (tkr):
Extern VD:
Niels Frost Larsen