Åhlén Base

Åhlén Base HB etablerades 2002. Grundare är Björn Åhlén. Den huvudsakliga inriktningen på vår verksamhet är coaching, mentorskap, chefs- och grupputveckling.

Ditt behov alltid i fokus

Vår främsta uppgift är att ge dig det stöd du behöver i din chefsroll. Vi arbetar oavbrutet med att utveckla ny tjänster som stärker dig i ditt ledarskap och vi kan t.ex stötta dig med karriärplanering, CV granskning, stöd inför anställningsintervjuer samt personlig utveckling genom coaching och ett bra mentorskap.

Det senaste som vi tror mycket på och tillämpar är process-coaching med fokus att lyckas med organisationsförändringen i företaget

Mer info om Åhlén Base
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Åhlén Base
Adress
Postadress
Munkabol
31397 SIMLÅNGSDALEN
Telefonnummer
035-650 21
Mobilnummer
0706-27 38 90
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
969689-6894
Momsregistreringsnr
SE969689689401
Branschinformation