Afasiföreningen Gävleborgs Län

Afasiföreningen i Gävleborgs län

Afasiföreningen i Gävleborgs län tillvaratar afasidrabbade och deras anhörigas intressen. Föreningens verksamhet syftar till att ge personer med afasi och deras närstående kontakter, gemenskap och stimulans.

Afasiföreningen anordnar veckokurser för personer med afasi på tre folkhögskolor, Bollnäs och Forsa i Gävleborgs län och Fornby i Dalarna.

Mötesplats Afasi erbjuder datorstödd språkträning samt möjligheter att träffa andra afasidrabbade. Varje mötesplats har personal som introducerar och hjälper var och en att få träning på sin språkliga nivå. Verksamheten finns i hela länet.

Afasiföreningen ökar kunskapen om kommunikationshandikappet afasi genom att vartannat år anordna en temadag till vilken vi inbjuder politiker, sjukvårdspersonal, personliga assistenter, hemtjänst- och äldreboendepersonal.

Dessutom erbjuder vi kostnadsfri information vid personalkonferenser, och kurser.

Lokalföreningarna ordnar månadsträffar, studiecirklar och resor.

Mer info om Afasiföreningen Gävleborgs Län
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Afasiföreningen Gävleborgs Län
Adress
Postadress
Storgatan 20 A
81134 SANDVIKEN
Telefonnummer
026-27 04 90
Telefonnummer
026-27 38 87 Mötesplats Afasi Sandviken
Telefonnummer
0278-151 37 Mötesplats Afasi Bollnäs
Telefonnummer
0650-103 29 Mötesplats Afasi Hudiksvall
Telefonnummer
026-65 48 00 Mötesplats Afasi Gävle
Telefonnummer
026-27 00 86
Fax
026-27 07 33
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
885500-7533
Momsregistreringsnr
SE885500753301
Branschinformation