Advokatfirman Malmros

Advokatfirmans verksamhet riktar sig huvudsakligen till ägarledda små och medelstora företag och ambitionen är att ge klienten en heltäckande service rörande uppkommande frågor.

Verksamheten omfattar större delen av det affärsjuridiska fältet.

Advokatfirman biträder privatpersoner företrädesvis i frågor av ekonomisk natur. Det kan till exempel gälla arbetsrättsliga frågor, arvs- och testamentsrätt, rådgivning eller tvister angående köp/försäljning av bostad, fastighetsfrågor, bodelning eller försäkringsärenden. Advokatfirman arbetar även med försvararuppdrag.

Ansökningar om rättshjälp respektive rättsskydd förmedlas.

Mer info om Advokatfirman Malmros
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatfirman Malmros
Adress
Besöksadress
Gulsångarvägen 15
24735 SÖDRA SANDBY
Postadress
Gustav Adolfs torg 47
21139 MALMÖ
Telefonnummer
040-630 63 60 Växel
Telefonnummer
046-585 12 Tfn/fax
Telefonnummer
040-23 05 11 Växel
Telefonnummer
040-630 63 30
Företagsinformation
Branschinformation