Telge Återvinning AB

Sophämtning, storbehållare, slamsugning, returpapper, miljöfarligt avfall, avfallsoljor, återvinning samt källsortering och deponering av sopstation.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 16,4 15,8 17,7
Kassalikviditet % 52,2 49,2 85,2
Vinstmarginal % 7 7,6 11,8
Total omsättning (TKR) 191 820 196 977 188 435
Resultat efter finansnetto (TKR) 10 795 9 165 19 426
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 398 2 525 2 813
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,8 0,8 0,9
Cashflow/Omsättning % 14,8 13,6 19,9
Cashflow/totala skulder % 25 26 28
Soliditet
Soliditet % 16,4 15,8 17,7
Likviditet
Kassalikviditet % 52,2 49,2 85,2
Balanslikviditet % 65,2 56,5 97,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 17,4 15,7 20,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 5,6 4,7 10,3
Vinstmarginal % 7 7,6 11,8
Arbetskraftskostnad/omsättning % 23,8 21,9 19,2
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 6 6 10
Skuldsättningsgrad ggr/år 5,1 5,3 4,7
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -3 5 8
Tillväxt totalt kapital % -4 12 10
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 191 820 196 977 188 435
Nettoomsättning (TKR) 187 043 190 811 184 930
Resultat efter finansnetto (TKR) 10 795 9 165 19 426
Årets resultat (TKR) 8 287 11 323 414
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 201 790 196 263 174 598
Omsättningstillgångar (TKR) 28 389 42 746 38 932
Summa tillgångar (TKR) 230 179 239 009 213 530
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 5 000 5 000 5 000
Årets resultat (TKR) 8 287 11 323 414
Summa eget kapital (TKR) 6 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder (TKR) 43 534 75 627 39 748
Summa långfristiga skulder (TKR) 58 663 40 000 55 000
Summa skulder och eget kapital (TKR) 230 179 239 009 213 530

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Mats Greger
Styrelseledamot Gertrud Maria Sofia Mankefors
Styrelseledamot Helena Ulrika Forslund
Styrelseledamot Karin Birgitta Bergstedt
Styrelseledamot Lars Sören Gestlöf
Styrelseledamot Maj Helena Elisabeth Fredrika Björk
Styrelseledamot Mats Greger
Styrelseledamot Mats Olov Gerhard Dahl
Styrelseledamot Mikael Johannes Persson
Styrelseledamot Sven-Erik Conny Hult
Styrelsesuppleant Bengt Åke Wanström
Styrelsesuppleant Carl David Winerdal
Styrelsesuppleant Curt Einar Jakobsson
Styrelsesuppleant Eva Marika Sofia Lundgren
Styrelsesuppleant Hans Georg Herman Ehlert
Styrelsesuppleant Inga Ejvor Gustafsson
Styrelsesuppleant Inger Birgitta Bergstedt Waks
Styrelsesuppleant Nora Elvira Olander
Styrelsesuppleant Ove Ragnvald Digernäs

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tvetavägen
15165 SÖDERTÄLJE
Postadress: Box 633
15127 SÖDERTÄLJE
Telefon: 08-550 222 33
Telefon: 08-553 220 00
Telefon: 08-553 222 33
Telefon: 08-553 222 23
Telefon: 08-550 221 00
Hemsida: www.telgeatervinning.se

Företagsinformation

Orgnr: 556549-8747
Anställda: 50 - 99
Oms (tkr): 191 820
Extern VD:
Cecilia Kristina Ståhl

Branschinformation:

  • Renhållningsentreprenörer, avfallshantering
  • Återvinning