Telge Återvinning AB

Sophämtning, storbehållare, slamsugning, returpapper, miljöfarligt avfall, avfallsoljor, återvinning samt källsortering och deponering av sopstation.

Nyckeltal & bokslut 2014-12 2013-12 2012-12
Soliditet % 18,1 17,4 16,4
Kassalikviditet % 33,4 37,7 52,2
Vinstmarginal % 5,5 12 7
Total omsättning (TKR) 197 022 190 547 191 820
Resultat efter finansnetto (TKR) 10 039 21 078 10 795
Diagram
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 526 2 296 2 398
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,9 0,9 0,8
Cashflow/Omsättning % 15,8 20,3 14,8
Cashflow/totala skulder % 25 26 25
Soliditet
Soliditet % 18,1 17,4 16,4
Likviditet
Kassalikviditet % 33,4 37,7 52,2
Balanslikviditet % 61,1 51,7 65,2
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 15,2 22,3 17,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 5,1 11,1 5,6
Vinstmarginal % 5,5 12 7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 23 24,1 23,8
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 5 11 6
Skuldsättningsgrad ggr/år 4,5 4,7 5,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 3 -1 -3
Tillväxt totalt kapital % 4 -6 -4
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 197 022 190 547 191 820
Nettoomsättning (TKR) 193 895 185 802 187 043
Resultat efter finansnetto (TKR) 10 039 21 078 10 795
Årets resultat (TKR) - 127 16 441 8 287
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 179 280 185 406 201 790
Omsättningstillgångar (TKR) 45 597 31 325 28 389
Summa tillgångar (TKR) 224 877 216 731 230 179
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 5 000 5 000 5 000
Årets resultat (TKR) - 127 16 441 8 287
Summa eget kapital (TKR) 6 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder (TKR) 74 686 60 641 43 534
Summa långfristiga skulder (TKR) 11 418 23 508 58 663
Summa skulder och eget kapital (TKR) 224 877 216 731 230 179

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Mats Greger
Styrelseledamot Ackad Barsom
Styrelseledamot Helena Ulrika Forslund
Styrelseledamot Karin Birgitta Bergstedt
Styrelseledamot Karl Håkan Larsson
Styrelseledamot Lars Joachim Hagström
Styrelseledamot Lars Robert Ask
Styrelseledamot Maj Helena Elisabeth Fredrika Björk
Styrelseledamot Mats Greger
Styrelseledamot Sandro Banovac
Styrelsesuppleant Curt Einar Jakobsson
Styrelsesuppleant Maha Chamoun
Styrelsesuppleant Mauri Paavo Kalevi Voittonen
Styrelsesuppleant Ove Ragnvald Digernäs
Styrelsesuppleant Rikard Hedelin
Styrelsesuppleant Robil Haidari
Styrelsesuppleant Toma Cvitic
Styrelsesuppleant Vesna Mitic
Styrelsesuppleant Yacoub Zakow Gorges

Mer info om Telge Återvinning AB

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Telge Återvinning AB
Adress
Besöksadress Tvetavägen
15165 SÖDERTÄLJE
Postadress Box 633
15127 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer 08-550 222 33
Telefonnummer 08-553 220 00
Telefonnummer 08-553 222 33
Telefonnummer 08-553 222 23
Telefonnummer 08-550 221 00
Email info@telgeatervinning.se
Hemsida/Url www.telgeatervinning.se

Företagsinformation

Organisationsnummer 556549-8747
Antal Anställda 20 - 49
Omsättning (tkr) 197 022
Extern VD:
Håkan Rune Lennart Karlsson

Branschinformation:

  • Renhållningsentreprenörer, avfallshantering
  • Återvinning