Telge Återvinning AB

Sophämtning, storbehållare, slamsugning, returpapper, miljöfarligt avfall, avfallsoljor, återvinning samt källsortering och deponering av sopstation.

Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 17,4 16,4 15,8
Kassalikviditet % 37,7 52,2 49,2
Vinstmarginal % 12 7 7,6
Total omsättning (TKR) 190 547 191 820 196 977
Resultat efter finansnetto (TKR) 21 078 10 795 9 165
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 2 296 2 398 2 525
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,9 0,8 0,8
Cashflow/Omsättning % 20,3 14,8 13,6
Cashflow/totala skulder % 26 25 26
Soliditet
Soliditet % 17,4 16,4 15,8
Likviditet
Kassalikviditet % 37,7 52,2 49,2
Balanslikviditet % 51,7 65,2 56,5
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 22,3 17,4 15,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % 11,1 5,6 4,7
Vinstmarginal % 12 7 7,6
Arbetskraftskostnad/omsättning % 24,1 23,8 21,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 11 6 6
Skuldsättningsgrad ggr/år 4,7 5,1 5,3
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -1 -3 5
Tillväxt totalt kapital % -6 -4 12
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 190 547 191 820 196 977
Nettoomsättning (TKR) 185 802 187 043 190 811
Resultat efter finansnetto (TKR) 21 078 10 795 9 165
Årets resultat (TKR) 16 441 8 287 11 323
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 185 406 201 790 196 263
Omsättningstillgångar (TKR) 31 325 28 389 42 746
Summa tillgångar (TKR) 216 731 230 179 239 009
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 5 000 5 000 5 000
Årets resultat (TKR) 16 441 8 287 11 323
Summa eget kapital (TKR) 6 000 6 000 6 000
Kortfristiga skulder (TKR) 60 641 43 534 75 627
Summa långfristiga skulder (TKR) 23 508 58 663 40 000
Summa skulder och eget kapital (TKR) 216 731 230 179 239 009

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Mats Greger
Styrelseledamot Ackad Barsom
Styrelseledamot Helena Ulrika Forslund
Styrelseledamot Karin Birgitta Bergstedt
Styrelseledamot Karl Håkan Larsson
Styrelseledamot Lars Joachim Hagström
Styrelseledamot Lars Robert Ask
Styrelseledamot Maj Helena Elisabeth Fredrika Björk
Styrelseledamot Mats Greger
Styrelseledamot Sandro Banovac
Styrelsesuppleant Curt Einar Jakobsson
Styrelsesuppleant Lars Armand Cidh
Styrelsesuppleant Maha Chamoun
Styrelsesuppleant Ove Ragnvald Digernäs
Styrelsesuppleant Rikard Hedelin
Styrelsesuppleant Toma Cvitic
Styrelsesuppleant Tommy Göran Blomqvist
Styrelsesuppleant Vesna Mitic
Styrelsesuppleant Yacoub Zakow Gorges

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Tvetavägen
15165 SÖDERTÄLJE
Postadress: Box 633
15127 SÖDERTÄLJE
Telefon: 08-550 222 33
Telefon: 08-553 220 00
Telefon: 08-553 222 33
Telefon: 08-553 222 23
Telefon: 08-550 221 00
E-post: info@telgeatervinning.se
Hemsida: www.telgeatervinning.se

Företagsinformation

Orgnr: 556549-8747
Anställda: 20 - 49
Oms (tkr): 190 547
Extern VD:
Mette Holst

Branschinformation:

  • Renhållningsentreprenörer, avfallshantering
  • Återvinning