Advokatfirman Sjöstråle

Advokatbyrån arbetar med rådgivning för såväl privatpersoner som företag på svenska och finska. Advokatbyråns inriktning är allmän praktik och handhar såväl tvistemålsprocesser som brottmålsprocesser. I tvistemål har verksamheten allt mer inriktats på att försöka nå samförståndslösningar innan domstolsprocess. Därigenom minimeras kostnaderna och parterna ges möjlighet att efteråt ha bättre möjligheter att kunna fortsätta sina mellanhavanden.

Mer info om Advokatfirman Sjöstråle
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Advokatfirman Sjöstråle
Adress
Postadress
Järnagatan 3
15171 SÖDERTÄLJE
Telefonnummer
08-677 21 67
Telefonnummer
08-550 344 09
Mobilnummer
070-677 21 66
Fax
08-550 610 55
Företagsinformation
Branschinformation