Naturbruksgymnasiet Strömma

Naturbruksgymnasiet Strömma är mer än en vanlig skola. Strömma gård har anor från medeltiden. Redan 1918 startade Strömmas internatskola och skolan har sedan dess erbjudit utbildningar inom jord- och naturbruk. Genom Strömmas natursköna herrgårdsmiljö flyter Gärån som på skolområdet bildar en damm och ett vattenfall. Här har sedan många år funnits både kvarn, sågverk och kraftverk. Idag har skolan ett eget vindkraftverk och i kvarnen finns en vattenturbin som alstrar elenergi.

Kontaktuppgifter

Postadress:
SÄTILA
Telefon: 0301-475 00
Telefon: 0301-475 03
E-post: strommaskolan@vgregion.se
Fax: 0301-461 54
Hemsida: www.naturbruk.nu/stromma

Företagsinformation

Orgnr: 232100-0131

Branschinformation:

  • Skolor
  • Utbildning