Naturbruksgymnasiet Strömma

Naturbruksgymnasiet Strömma är mer än en vanlig skola. Strömma gård har anor från medeltiden. Redan 1918 startade Strömmas internatskola och skolan har sedan dess erbjudit utbildningar inom jord- och naturbruk. Genom Strömmas natursköna herrgårdsmiljö flyter Gärån som på skolområdet bildar en damm och ett vattenfall. Här har sedan många år funnits både kvarn, sågverk och kraftverk. Idag har skolan ett eget vindkraftverk och i kvarnen finns en vattenturbin som alstrar elenergi.

Mer info om Naturbruksgymnasiet Strömma

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Naturbruksgymnasiet Strömma
Adress
Postadress
SÄTILA
Telefonnummer 0301-475 00
Telefonnummer 0301-475 03
Email strommaskolan@vgregion.se
Fax 0301-461 54
Hemsida/Url www.naturbruk.nu/stromma

Företagsinformation

Organisationsnummer 232100-0131

Branschinformation:

  • Skolor
  • Utbildning