Element Six AB

Tillverkning och export av syntetisk industridiamant, kubisk bornitrid samt polykristallina produkter av dessa material.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 62,4 57,8 55,4
Kassalikviditet % 169,2 116,4 109,2
Vinstmarginal % 6,5 5,4 5
Total omsättning (TKR) 280 980 380 948 374 467
Resultat efter finansnetto (TKR) 16 598 18 809 17 160
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 1 899 2 059 2 165
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 1,1 1,5 1,3
Cashflow/Omsättning % 31 30,4 24,8
Cashflow/totala skulder % 30 29 30
Soliditet
Soliditet % 62,4 57,8 55,4
Likviditet
Kassalikviditet % 169,2 116,4 109,2
Balanslikviditet % 322,7 280,3 238,8
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 13,5 10,9 10,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 5,9 4,9 4,6
Vinstmarginal % 6,5 5,4 5
Arbetskraftskostnad/omsättning % 24,4 28,4 28,8
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 7 8 7
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,6 0,7 0,8
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -26 2 119
Tillväxt totalt kapital % 0 -8 2
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 280 980 380 948 374 467
Nettoomsättning (TKR) 276 729 380 287 374 204
Resultat efter finansnetto (TKR) 16 598 18 809 17 160
Årets resultat (TKR) 15 674 17 278 18 136
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 81 595 110 076 109 131
Omsättningstillgångar (TKR) 180 192 151 711 175 112
Summa tillgångar (TKR) 261 787 261 787 284 243
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 20 000 20 000 20 000
Årets resultat (TKR) 15 674 17 278 18 136
Summa eget kapital (TKR) 134 104 118 430 121 152
Kortfristiga skulder (TKR) 55 831 54 120 73 336
Summa långfristiga skulder (TKR) 13 729 9 579
Summa skulder och eget kapital (TKR) 261 787 261 787 284 243

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Desmond Kenneth Sullivan
Styrelseledamot Carsten Sill
Styrelseledamot Daniel Patrick Coady
Styrelseledamot David Gerard Bagley
Styrelseledamot Desmond Kenneth Sullivan
Styrelseledamot Ingrid Anna-Greta Hanke
Styrelseledamot John Tomas Näslund
Styrelseledamot Karl Bernt-Ola Sandström
Styrelseledamot Lars Olov Elmer Larsson
Styrelsesuppleant Anders Edor Mikael Vikström
Styrelsesuppleant Kent Sven Ove Frithz
Styrelsesuppleant Peter Zsistvai

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksvägen
91532 ROBERTSFORS
Postadress: Box 505
91523 ROBERTSFORS
Telefon: 0934-171 00
Telefon: 0934-171 60
Telefon: 0934-172 99
Telefon: 0934-172 80
Telefon: 0934-101 85
Telefon: 0934-554 80
E-post: elementsixab@e6.com
E-post: jenni.wahlstrom@e6.com
Hemsida: www.e6.com

Företagsinformation

Orgnr: 556058-6439
Anställda: 50 - 99
Oms (tkr): 280 980
VD:
Carsten Sill

Branschinformation:

  • Mekaniska verkstäder