Söderby Friskola

Söderby Friskola är en friskola som drivs utan vinstsyfte och som startade sin verksamhet höstterminen 1997. Skolan är vackert belägen nära naturen och med gångavstånd till Salems centrum. Skolan drivs som en ekonomisk förening med personalen och elevernas föräldrar som medlemmar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år på Söderby förskola (Tjäderstigen 4) samt förskoleklass och grundskola för år 1-9 på Söderby Friskola (Söderbyvägen 27). Där finns även fritidshemmet som erbjuder heldagsomsorg för eleverna i förskoleklass t o m år 4. Våra klasser är åldershomogena och vi prioriterar små grupper med hög personaltäthet.

Vi följer LPF 98 och LGR 11 - gällande läroplaner för förskolan och grundskolan. Här arbetar ca 40 personal med ca 250 barn och ungdomar.

Mer info om Söderby Friskola
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Söderby Friskola
Adress
Postadress
Söderbyvägen 25
14444 RÖNNINGE
Telefonnummer
08-534 740 30
Telefonnummer
08-532 528 18
Telefonnummer
08-534 740 32
Telefonnummer
010-130 90 91
Fax
08-532 528 13
Företagsinformation
Organisationsnummer
769601-6117
Momsregistreringsnr
SE769601611701
Styrelseledamot:
Anna Elisabeth Barnholdt
Branschinformation
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Anna Elisabeth Barnholdt
Styrelseledamot Annika Christina Lindholm
Styrelseledamot Helene Christina Pernilla Birknert
Styrelseledamot Karin Maria Bolander
Styrelseledamot Lena Margareta Eleonora Nordin
Styrelseledamot Lena Sofi Hyllenbom
Styrelseledamot Monica Elin Yvonne Jansson
Styrelsesuppleant Andrea Isabel Hernandez Urbina
Styrelsesuppleant Jessica V Larsdotter Sandberg
Styrelsesuppleant Jonas Sven Åke Green
Styrelsesuppleant Marie Anna Rebecka Hederstedt
Styrelsesuppleant Martin Ture Gråfors
Styrelsesuppleant Ulrika Birgitta Larsson