Ådala Bed & Breakfast

Uppköp av skinn från älg, kronhjort och dovhjort, rådjur, nöt, lamm och struts från slakterier, privatpersoner och jaktlag för vidarebefordring till garverier i bl.a Sydafrika, Hongkong, Italien, Holland, England och Frankrike.

Mer info om Ådala Bed & Breakfast
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Ådala Bed & Breakfast
Adress
Postadress
Röke 4085
28293 RÖKE
Telefonnummer
0451-403 40
Mobilnummer
073-852 35 67
Mobilnummer
076-854 43 40
Företagsinformation
Branschinformation