Användarpolicy

© Copyright 2000-2017 FöretagsFakta

FöretagsFakta innehar, om inte annat anges, upphovsrätten till allt material på denna sajt.
Materialet får emellertid kopieras och distribueras till tredje part för enskilt bruk under förutsättning att denna sajt anges som källa på kopian av materialet och med bifogande av detta copyrightmeddelande.
FöretagsFakta åtar sig inga ersättningsskyldigheter på grund av felaktigheter i text/bild eller uteslutning av uppgifter på denna sajt.
Ovan nämnda rätt att använda material på denna sajt inkluderar inte rätten att infoga materialet i annan publikation eller annat verk, oavsett medieform.
Material från denna sajt får under inga omständigheter användas, kopieras eller distribueras i något kommersiellt syfte.

Cookies

Om cookies Den 25:e juli 2003 trädde en ny lag i kraft som bestämmer att alla som besöker en webbplats skall informeras om vad en cookie är och används till och ges möjligheter till att vägra användandet av cookies.
Information om cookies En Cookie är en textfil som när du surfar till en webbsida lagras på din dator - en cookie innehåller endast textinformation och kan inte innehålla virus.
Användningen av Cookies på en webbplats ger möjlighet till att förbättra webbplatsen via funktioner som annars ej vore möjliga. Ingen personlig information sparas via cookies på foretagsfakta.se och den information som sparas om besökarna kan ej spåras.
JavaScript Denna webbplats använder JavaScript. För att webbsidorna ska visas korrekt krävs att JavaScript är aktiverat. JavaScript är ett språk som används för instruktioner och kommandon som utförs av webbläsaren.