Silver Crescent AB

Mer info om Silver Crescent AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Silver Crescent AB
Adress
Postadress
Oxievångsvägen 258
23839 OXIE
Telefonnummer
040-53 12 00
Företagsinformation
Organisationsnummer
556822-1732
Momsregistreringsnr
SE556822173201
Omsättning (tkr)
VD:
Parisa Sabilan
Nyckeltal & bokslut 2016-12 2015-12 2014-12
Soliditet % 68,9 69 67,7
Vinstmarginal % 58,9
Total omsättning (TKR) 73
Resultat efter finansnetto (TKR) - 2 43 - 3
Silver Crescent AB Diagram
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,1
Cashflow/Omsättning % -0,6 21,4 -0,9
Soliditet
Soliditet % 68,9 69 67,7
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 97,3
Res. e. finansnetto/Omsättning % 58,9
Vinstmarginal % 58,9
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 4
Skuldsättningsgrad ggr/år 0,5 0,4 0,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -100
Tillväxt totalt kapital % 0 4 -1
Resultaträkning 2016-12 2015-12 2014-12
Total omsättning (TKR) 73
Nettoomsättning (TKR)
Resultat efter finansnetto (TKR) - 2 43 - 3
Årets resultat (TKR) - 2 43 - 3
Balansräkning 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 1 067 1 067 988
Omsättningstillgångar (TKR) 2 3 40
Summa tillgångar (TKR) 1 069 1 071 1 028
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 50 50 50
Årets resultat (TKR) - 2 43 - 3
Summa eget kapital (TKR) 737 739 696
Kortfristiga skulder (TKR)
Summa långfristiga skulder (TKR) 332 332 332
Summa skulder och eget kapital (TKR) 1 069 1 071 1 028
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseledamot Parisa Sabilan
Styrelsesuppleant Assma Qayyum