Osbybostäder AB

Förvaltning av bostäder och lokaler.

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 9,6 9,6 9,9
Kassalikviditet % 55,1 56 101,1
Vinstmarginal % 17,5 18,3 16,7
Total omsättning (TKR) 47 159 45 264 44 895
Resultat efter finansnetto (TKR) 507 679 1 064
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR) 3 144 3 018 2 993
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,2 0,2 0,2
Cashflow/Omsättning % 2,8 2,8 3
Cashflow/totala skulder % 34 32 30
Soliditet
Soliditet % 9,6 9,6 9,9
Likviditet
Kassalikviditet % 55,1 56 101,1
Balanslikviditet % 64,7 64,8 109
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 29,9 30,3 28,4
Res. e. finansnetto/Omsättning % 1,1 1,5 2,4
Vinstmarginal % 17,5 18,3 16,7
Arbetskraftskostnad/omsättning % 12,2 12,2 12,9
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 3 4 3
Skuldsättningsgrad ggr/år 9,4 9,4 9,1
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 4 1 2
Tillväxt totalt kapital % 1 6 4
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 47 159 45 264 44 895
Nettoomsättning (TKR) 46 121 44 242 43 520
Resultat efter finansnetto (TKR) 507 679 1 064
Årets resultat (TKR) 590 662 552
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 235 348 231 746 212 705
Omsättningstillgångar (TKR) 6 702 7 678 14 090
Summa tillgångar (TKR) 242 050 239 424 226 795
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 6 000 6 000 6 000
Årets resultat (TKR) 590 662 552
Summa eget kapital (TKR) 20 967 20 377 19 715
Kortfristiga skulder (TKR) 10 355 11 848 12 928
Summa långfristiga skulder (TKR) 207 453 203 343 190 067
Summa skulder och eget kapital (TKR) 242 050 239 424 226 795

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Roy Torsten Bruno Johansson
Styrelseledamot Annelie Christel Ulrika Frostensson
Styrelseledamot Bengt Henry Nilsson
Styrelseledamot Christer Roland Christensson
Styrelseledamot Jan Reino Kornemalm
Styrelseledamot Lars Olof Thomas Nilsson
Styrelseledamot Rita Olga Ziemba-Marszalek
Styrelseledamot Roy Torsten Bruno Johansson
Styrelseledamot Sten Arvid Kenneth Andersson
Styrelseledamot Sven Ingvar Andrén
Styrelsesuppleant Clas Lennart Frisk
Styrelsesuppleant Ernst Rune Lennart Hansson
Styrelsesuppleant Inga Anne-Christine Magnusson
Styrelsesuppleant Karl Göran Larsson
Styrelsesuppleant Oddbjörn Margido Aasvold
Styrelsesuppleant Paul Anders Jürgen Olsson
Styrelsesuppleant Rolf Robert Nilsson
Styrelsesuppleant Sven Anders Holmén
Styrelsesuppleant Yvonne Ann-Christin Klintenheim

Kontaktuppgifter

Postadress: Parkgatan 1
28331 OSBY
Telefon: 0479-52 84 20
Telefon: 0479-184 26
E-post: info@osbybostader.se
E-post: ingvar.wimhed@osby.se
Fax: 0479-134 70
Hemsida: www.osbybostader.se

Företagsinformation

Orgnr: 556483-4751
Startat: 1961
Anställda: 10 - 19
Oms (tkr): 47 159
Extern VD:
Erik Bertil Ingvar Wimhed

Branschinformation:

  • Bostadsföretag
  • Fastighetsförvaltning