Orsa Vatten och Avfall AB

Nyckeltal & bokslut 2012-12 2011-12 2010-12
Soliditet % 4,8 3,6 2,7
Kassalikviditet % 41,5 34,5 108,3
Vinstmarginal % 12,8 12,4 8,3
Total omsättning (TKR) 24 942 22 926 12 280
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 418 1 054
Diagram
Nyckeltal 2012-12 2011-12 2010-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,3 0,1
Cashflow/Omsättning % 5,5 4,8 1,3
Soliditet
Soliditet % 4,8 3,6 2,7
Likviditet
Kassalikviditet % 41,5 34,5 108,3
Balanslikviditet % 48,3 41,9 114,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 23,7 22,9 17,1
Res. e. finansnetto/Omsättning % 5,7 4,6 0
Vinstmarginal % 12,8 12,4 8,3
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0,4 0,5 0
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 4 4 1
Skuldsättningsgrad ggr/år 19,9 26,5 36
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 9 87 0
Tillväxt totalt kapital % 3 2 0
Resultaträkning 2012-12 2011-12 2010-12
Total omsättning (TKR) 24 942 22 926 12 280
Nettoomsättning (TKR) 24 942 22 926 12 280
Resultat efter finansnetto (TKR) 1 418 1 054
Årets resultat (TKR) - 120
Balansräkning 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 72 905 71 505 63 721
Omsättningstillgångar (TKR) 5 137 3 936 10 228
Summa tillgångar (TKR) 78 042 75 440 73 949
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 2 000 2 000 2 000
Årets resultat (TKR) - 120
Summa eget kapital (TKR) 1 880 1 880 2 000
Kortfristiga skulder (TKR) 10 639 9 385 8 949
Summa långfristiga skulder (TKR) 63 000 63 000 63 000
Summa skulder och eget kapital (TKR) 78 042 75 440 73 949

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Karin Anny Margareta Bohlin
Styrelseledamot Anna Sophie Fröjd
Styrelseledamot Glädje Jimmy Gunnar Olsson
Styrelseledamot Hans Bertil Lans
Styrelseledamot Karin Anny Margareta Bohlin
Styrelseledamot Lars Oskar Särström
Styrelsesuppleant Anna Eva B Bitte Nohrin Jernberg
Styrelsesuppleant Bo Roland Lindblad
Styrelsesuppleant Erik Lennart Rosell
Styrelsesuppleant Lars Olof Uleander
Styrelsesuppleant Sven Olof Bengtson

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Parkgatan 4
79431 ORSA
Postadress: Box 100
79422 ORSA
Telefon: 020-55 27 00
E-post: info@nodava.se
Hemsida: www.nodava.se

Företagsinformation

Orgnr: 556794-1546
Oms (tkr): 24 942
Extern VD:
Göran Axel Gunnar Svensson

Branschinformation:

  • Vattenleverantörer
  • Avloppsanläggningar
  • Slamsugning
  • Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning
  • Återvinning