Orsa Vatten och Avfall AB

Orsa Vatten och Avfall AB

Vi arbetar med vattentjänster, avfall och återvinning.

Nyckeltal & bokslut 2014-12 2013-12 2012-12
Soliditet % 9,7 4,3 4,8
Kassalikviditet % 32,1 24,1 41,5
Vinstmarginal % 6,5 6 12,8
Total omsättning (TKR) 25 345 24 785 24 942
Resultat efter finansnetto (TKR) - 124 - 119 1 418
Diagram
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,3 0,3
Cashflow/Omsättning % 3,2 3,4 5,5
Soliditet
Soliditet % 9,7 4,3 4,8
Likviditet
Kassalikviditet % 32,1 24,1 41,5
Balanslikviditet % 35,9 27,7 48,3
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 18,2 17,5 23,7
Res. e. finansnetto/Omsättning % -0,5 -0,5 5,7
Vinstmarginal % 6,5 6 12,8
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0 0,5 0,4
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 2 2 4
Skuldsättningsgrad ggr/år 9,3 22,1 19,9
Tillväxt
Tillväxt omsättning % 2 -1 9
Tillväxt totalt kapital % 19 7 3
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 25 345 24 785 24 942
Nettoomsättning (TKR) 25 261 24 785 24 942
Resultat efter finansnetto (TKR) - 124 - 119 1 418
Årets resultat (TKR) - 158 - 134
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 94 199 79 094 72 905
Omsättningstillgångar (TKR) 5 058 4 533 5 137
Summa tillgångar (TKR) 99 258 83 627 78 042
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 8 000 2 000 2 000
Årets resultat (TKR) - 158 - 134
Summa eget kapital (TKR) 7 588 1 746 1 880
Kortfristiga skulder (TKR) 14 097 16 343 10 639
Summa långfristiga skulder (TKR) 75 000 63 000 63 000
Summa skulder och eget kapital (TKR) 99 258 83 627 78 042

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Glädje Jimmy Gunnar Olsson
Styrelseledamot Glädje Jimmy Gunnar Olsson
Styrelseledamot Karin Anny Margareta Bohlin
Styrelseledamot Lars Olof Uleander
Styrelseledamot Pär Daniel Tyrén
Styrelsesuppleant Ingrid Liselott Hammarbäck
Styrelsesuppleant Jessica Elisabeth Rehn
Styrelsesuppleant Lars Oskar Särström
Styrelsesuppleant Lars Yngve Alexander Björklund
Styrelsesuppleant Mats Kenneth Lilja

Mer info om Orsa Vatten och Avfall AB

Kontaktuppgifter

Företagsnamn Orsa Vatten och Avfall AB
Adress
Besöksadress Parkgatan 4
79431 ORSA
Postadress Box 100
79422 ORSA
Telefonnummer 020-55 27 00
Email info@nodava.se
Hemsida/Url www.nodava.se

Företagsinformation

Organisationsnummer 556794-1546
Omsättning (tkr) 25 345
Extern VD:
Göran Axel Gunnar Svensson

Branschinformation:

  • Vattenleverantörer
  • Avloppsanläggningar
  • Slamsugning
  • Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning
  • Återvinning