Orsa Vatten och Avfall AB

Orsa Vatten och Avfall AB
Nyckeltal & bokslut 2013-12 2012-12 2011-12
Soliditet % 4,3 4,8 3,6
Kassalikviditet % 24,1 41,5 34,5
Vinstmarginal % 6 12,8 12,4
Total omsättning (TKR) 24 785 24 942 22 926
Resultat efter finansnetto (TKR) - 119 1 418 1 054
Diagram
Nyckeltal 2013-12 2012-12 2011-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Kapitalomsättningshastighet ggr/år 0,3 0,3 0,3
Cashflow/Omsättning % 3,4 5,5 4,8
Soliditet
Soliditet % 4,3 4,8 3,6
Likviditet
Kassalikviditet % 24,1 41,5 34,5
Balanslikviditet % 27,7 48,3 41,9
Resultatstruktur
Rörelsemarginal % 17,5 23,7 22,9
Res. e. finansnetto/Omsättning % -0,5 5,7 4,6
Vinstmarginal % 6 12,8 12,4
Arbetskraftskostnad/omsättning % 0,5 0,4 0,5
Avkastningsstruktur
Avkastning totalt kapital % 2 4 4
Skuldsättningsgrad ggr/år 22,1 19,9 26,5
Tillväxt
Tillväxt omsättning % -1 9 87
Tillväxt totalt kapital % 7 3 2
Resultaträkning 2013-12 2012-12 2011-12
Total omsättning (TKR) 24 785 24 942 22 926
Nettoomsättning (TKR) 24 785 24 942 22 926
Resultat efter finansnetto (TKR) - 119 1 418 1 054
Årets resultat (TKR) - 134 - 120
Balansräkning 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR) 79 094 72 905 71 505
Omsättningstillgångar (TKR) 4 533 5 137 3 936
Summa tillgångar (TKR) 83 627 78 042 75 440
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 2 000 2 000 2 000
Årets resultat (TKR) - 134 - 120
Summa eget kapital (TKR) 1 746 1 880 1 880
Kortfristiga skulder (TKR) 16 343 10 639 9 385
Summa långfristiga skulder (TKR) 63 000 63 000 63 000
Summa skulder och eget kapital (TKR) 83 627 78 042 75 440

Styrelsemedlemmar

Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Glädje Jimmy Gunnar Olsson
Styrelseledamot Glädje Jimmy Gunnar Olsson
Styrelseledamot Karin Anny Margareta Bohlin
Styrelseledamot Lars Olof Uleander
Styrelseledamot Pär Daniel Tyrén
Styrelsesuppleant Ingrid Liselott Hammarbäck
Styrelsesuppleant Jessica Elisabeth Rehn
Styrelsesuppleant Lars Oskar Särström
Styrelsesuppleant Lars Yngve Alexander Björklund
Styrelsesuppleant Mats Kenneth Lilja

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Parkgatan 4
79431 ORSA
Postadress: Box 100
79422 ORSA
Telefon: 020-55 27 00
E-post: info@nodava.se
Hemsida: www.nodava.se

Företagsinformation

Orgnr: 556794-1546
Oms (tkr): 24 785
Extern VD:
Göran Axel Gunnar Svensson

Branschinformation:

  • Vattenleverantörer
  • Avloppsanläggningar
  • Slamsugning
  • Avfallshantering, avfallshanteringsutrustning
  • Återvinning