Om FöretagFakta i Sverige

FöretagsFakta finns både som söktjänst på Internet och som appar. Söktjänsterna är främst inriktade på företag som söker andra företag. Här hittar du företagsinformation, kontaktuppgifter, branschtillhörighet och detaljerad information om svenska företag över hela landet.
FöretagsFakta i Sverige är en bifirma till ClearSense (Lokaldelen i Sverige AB), vilket i sin tur ingår i FCR Media, ett av Europas ledande företag inom området lokalt sök.

Populära sökningar