Alba Handels

Vi har ett eget sammansatt ledningssystem, innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö och säkerställer därigenom kontinuerliga insatser för att säkra och utveckla process, produkter, tjänster, hälsa och säkerhet samt minska den miljöpåverkan som verksamheten ger eller riskerar att ge upphov till. Vi strävar efter att kunder, medarbetare och övriga intressenter både ska uppleva och konstatera att vi producerar och levererar produkter och tjänster av hög kvalitet.

Mer info om Alba Handels
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Alba Handels
Adress
Postadress
Kumla Gårdsväg 33
14563 NORSBORG
Telefonnummer
046-20 56 60
Email
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556236-0478
Momsregistreringsnr
SE556236047801
Startat:
1979
Branschinformation