Ale Utveckling (Ale kommuns näringlivsenhet)

Ale Utveckling - Ale kommuns näringslivsenhet för företagskontakter, nyföretagande, etableringar, lokalförmedling, marknadsföring m.m. Ale Utveckling är Ale Kommuns näringslivsenhet vilken har till uppgift att ur ett kommunalt perspektiv aktivt medverka till att utveckla och stärka företagandet i Ale kommun. Då Ale kommun är en del av Göteborgsregionen så görs en ansenlig del av det strategiska och operativa arbetet i samverkan med Business Region Göteborg, där Ale Utveckling också är en aktiv part i den regionala näringslivsutvecklingen. Ale Utveckling är organiserat inom Kommunstyrelsen. Näringslivschefen har omfattande erfarenheter av privat näringsliv och näringslivsutveckling.

Välkommen att kontakta oss med idéer, synpunkter eller frågor kring företagandet eller andra näringslivsfrågor. Ale Utveckling arbetar för att stärka företagsklimatet i Ale. Som ett led i detta arbete skickar vi regelbundet ut ett nyhetsbrev.

Mer info om Ale Utveckling (Ale kommuns näringlivsenhet)
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
Ale Utveckling (Ale kommuns näringlivsenhet)
Adress
Besöksadress
Ale Torg
44931 NÖDINGE
Postadress
Ale Kommun
44980 ALAFORS
Telefonnummer
0303-33 00 00 Tel Växel
Telefonnummer
0303-33 02 77
Mobilnummer
0704-32 02 77 Jerry Brattåsen
Fax
0303-33 09 22
Hemsida/Url
Företagsinformation
Omsättning (tkr)
40
Styrelseordförande:
Sara Paula Charlotta Örn
Branschinformation
Nyckeltal & bokslut 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 40 20
Resultat efter finansnetto (TKR) 40 1 19
Diagram
Nyckeltal 2014-12 2013-12 2012-12
Kapitalomlopp
Omsättning per anställd (TKR)
Cashflow/totala skulder % 42 42 42
Resultaträkning 2014-12 2013-12 2012-12
Total omsättning (TKR) 40 20
Nettoomsättning (TKR) 20
Resultat efter finansnetto (TKR) 40 1 19
Årets resultat (TKR) 32 1 14
Balansräkning 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Anläggningstillgångar (TKR)
Omsättningstillgångar (TKR) 184 149 148
Summa tillgångar (TKR) 184 149 148
Skulder, eget kapital
Aktiekapital (TKR) 100 100 100
Årets resultat (TKR) 32 1 14
Summa eget kapital (TKR) 176 144 143
Kortfristiga skulder (TKR) 9 5 5
Summa långfristiga skulder (TKR)
Summa skulder och eget kapital (TKR) 184 149 148
Styrelsemedlemmar
Befattning Namn Telefon E-post
Styrelseordförande Sara Paula Charlotta Örn
Styrelseledamot Björn Norberg
Styrelseledamot Sara Paula Charlotta Örn
Styrelseledamot Sven Harry Mikael Berglund