A.R.A Bärgning Falck Räddningskår AB

Falck som bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950, (i Danmark sedan 1906) är nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag. Under mer än 100 år har Falcks uppdrag varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade.

Falcks vision är att med utgångspunkt från detta uppdrag utveckla en betydande internationell verksamhet som arbetar på bred front med assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering.

Bedriver ambulanssjukvård på entreprenad för flera landsting och regioner i Sverige. Vi samverkar med polis, räddningstjänst och sjukvårdsinrättningar vid större olyckor och katastrofsituationer.

Levererar tjänster till kunder i alla marknadssegment för att täcka behov av hjälp till bilägare, både privata och företagskunder.

Levererar tjänster inom personalvård med fokus på medarbetaren.

Mer info om A.R.A Bärgning Falck Räddningskår AB
Kontaktuppgifter
Företagsnamn
A.R.A Bärgning Falck Räddningskår AB
Adress
Postadress
Dynamovägen
59161 MOTALA
Telefonnummer
0141-800 74 Larmnummer
Telefonnummer
020-29 76 76 Jourtelefon
Mobilnummer
070-267 56 55 Mobil
Hemsida/Url
Företagsinformation
Organisationsnummer
556671-4050
Momsregistreringsnr
SE556671405001
Branschinformation