Länsstyrelsen Västra Götaland

Länstyrelse. Finns på sju platser i länet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Hamngatan 1
54230 MARIESTAD
Postadress: Länsstyrelsen Västra Götaland
54285 MARIESTAD
Telefon: 0501-60 57 50
Telefon: 010-224 40 00
E-post: lansstyrelsen@o.lst.se
Fax: 0501-60 53 53
Hemsida: www.o.lst.se

Företagsinformation

Orgnr: 202100-2361

Branschinformation:

  • Myndigheter